Bonden: geen waarnemers bij preventief fouilleren

De politiebonden willen dat burgemeester Halsema terugkomt op het besluit om waarnemers te laten meekijken bij de wapencontroles (preventief fouilleren) die volgende maand weer van start gaan in Amsterdam. Politiemensen voelen zich door de politieke angst voor etnisch profileren onrecht aangedaan: de gemeenteraad en B&W horen uit te gaan van het vakmanschap van agenten, totdat het tegendeel bewezen is. Geeft Halsema aan de oproep van de bonden geen gehoor, dan zijn acties tijdens de controles niet uitgesloten.

Het getoonde wantrouwen heeft niet alleen de Amsterdamse politiemensen ‘onaangenaam verrast’. Ook elders in het land wordt gevreesd dat deze maatregel een voorbode is van meer bestuurlijke controle op het doen en laten van de politie.

Klik hier voor een PDF van de brief van de bonden

Klik hier voor een reactie van de ANPV afdelingsvoorzitter Amsterdam NH

Laatste nieuws:

Burgemeester Halsema heeft per ommegaande gereageerd op de brief van de voorzitters van de politiebonden, mede namens hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en politiechef Frank Paauw. In haar brief benadrukt ze dat de leden van de Amsterdamse Driehoek een ‘groot vertrouwen hebben in het vakmanschap van de politie en enkel waardering voor de agenten die dagelijks hun persoonlijke veiligheid in de waagschaal stellen om de veiligheid van onze stad te vergroten.’

Dat kan volgens de burgemeester heel goed samengaan met het besluit om burgers (tijdelijk) in de gelegenheid te stellen ‘kennis te nemen van de wijze waarop agenten hun werk – in dit geval de gerichte wapencontroles – uitvoeren. Het is juist van belang dat burgers kunnen waarnemen hoe zorgvuldig de politie hierin opereert.’

Halsema onderstreept dat het organiseren van waarnemers bij de proef met de wapencontroles de uitkomst is van een lange politieke strijd binnen het Amsterdamse gemeentebestuur. De Driehoek is met deze wens van de gemeenteraad meegegaan om de weerstand tegen de proef te overwinnen en daardoor het uitzicht op een blijvende terugkeer van de mogelijkheid tot preventief fouilleren door de Amsterdamse politie te behouden.

Klik hier voor een PDF van de brief van de burgemeester