Belangrijke RVU-informatie voor levensloopspaarders!

Heb jij de afgelopen vijftien jaar levensloopkapitaal opgebouwd en onlangs een verzoek ingediend om eindeloopbaanverlof op te nemen – of was je dat eerdaags van plan? Dan kan het wellicht geen kwaad om onderstaande informatie even goed te lezen en daarna eventueel snel actie te ondernemen – bijvoorbeeld contact zoeken met de ANPV voor overleg.

 

Op vrijdag 17 april 2020 hebben de werkgever en de bonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een tijdelijke vroegpensioenregeling op basis van de speciaal daarvoor opengestelde fiscale ruimte in het landelijk pensioenakkoord van juni 2019. Deze regeling (RVU) geeft collega’s die in de periode 2021-2025 65 jaar of ouder zijn of de leeftijd van 65 jaar bereiken aanspraak op een maandelijks bedrag dat zij kunnen gebruiken om tot maximaal drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd met vervroegd pensioen te gaan.

 

In dit verband is voor collega’s die levensloopkapitaal hebben opgebouwd en dit willen gaan gebruiken of reeds gebruiken het volgende van belang.

 

Geen RVU-aanspraak

Collega’s die op 1 januari 2021 niet meer in actieve dienst zijn omdat ze hun levensloopkapitaal hebben gebruikt om met vervroegd pensioen te gaan (officieel: eindeloopbaanverlof hebben opgenomen) hebben geen aanspraak op een uitkering op basis van de RVU omdat hun ontslagdatum vast staat.

 

Mogelijke RVU-aanspraak

Op dit moment nog werkende collega’s die aan de RVU-criteria voldoen en al een aanvraag voor eindeloopbaanverlof hebben ingediend kunnen dit verzoek desgewenst weer intrekken. Dit geldt ongeacht of je al een besluit op je aanvraag hebt ontvangen of niet.

 

LET OP: Het intrekken moet dan echter wel gebeuren voor de startdatum van het beoogde eindeloopbaanverlof. In sommige gevallen is dus per ommegaande actie vereist – bijvoorbeeld als de startdatum van je eindeloopbaanverlof 1 mei 2020 is.

 

LET OP: Een ingediende aanvraag voor eindeloopbaanverlof kan niet worden omgezet in een aanvraag voor tussentijds levensloopverlof. Wel kun je nadat het verzoek voor eindeloopbaanverlof is ingetrokken via Youforce een nieuw verzoek voor tussentijds loopbaanverlof aanvragen.

 

Wel RVU-aanspraak

Collega’s die aan de RVU-criteria voldoen en nog geen aanvraag voor eindeloopbaanverlof hebben ingediend hebben aanspraak op RVU-deelname. Dit geldt ook voor collega’s die aan de RVU-criteria voldoen en hun levensloopkapitaal aan het gebruiken zijn of binnenkort gaan gebruiken voor een periode van tussentijds verlof. Ze zijn daarmee nog in actieve dienst en kunnen na dat tussentijdse loopbaanverlof alsnog gebruikmaken van de RVU om eerder met werken te stoppen dan op hun AOW-gerechtigde leeftijd.