ANPV steunt besluit politiechef Rotterdam

Vandaag werd het volgende persbericht verzonden:

ANPV steunt besluit politiechef Rotterdam

Politiebond ANPV schaart zich achter het oordeel van de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke in het onderzoek naar mogelijk racistische uitingen door politiemensen in een besloten appgroep.

Westerbeke gaf vijf politiemensen een schriftelijke berisping voor de uitlatingen in de besloten appgroep. Hij noemde de uitlatingen discriminerend, racistisch en kwetsend. Hij bood, mede namens de betrokken politiemensen, zijn excuses aan.

Voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV meent dat hiermee recht is gedaan in de kwestie. ,,Het Openbaar Ministerie heeft na onderzoek al eerder geoordeeld dat geen sprake was van strafbare uitingen in strafrechtelijke zin. Westerbeke heeft daarna uitgebreid disciplinair onderzoek laten doen naar mogelijk plichtsverzuim door de betrokken collega’s. Hij heeft zijn oordeel vervolgens getoetst bij een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Job Cohen. Die kan zich met de opgelegde strafmaatregel van een schriftelijke berisping verenigen”.

Daarmee is de kwestie voldoende onderzocht en is recht gedaan, zo meent de bond ,,Westerbeke heeft als politiechef en oud-hoofdofficier van Justitie gekeken naar deze zaak en vervolgens gemotiveerd geoordeeld. Als je dan ook nog meeweegt dat het twee jaar geleden is dat een en ander is gebeurd en dat het OM al geen reden zag om te vervolgen, dan vinden wij dat er nu een streep onder deze zaak moet worden onder gezet”. Simonis noemt het ‘te gek voor woorden’ dat geprobeerd wordt de strafmaat via een publiek debat te laten bepalen. ,,Trail by media, Gelukkig werkt het niet zo in dit land. Dan zouden we ons echt op een hellend vlak begeven”.

De ANPV-voorzitter wil er geen twijfel over laten bestaan dat zijn bond de uitlatingen in de besloten appgroep afkeurt. ,,Binnen de politie bestaat geen plaats voor racisme en discriminatie en ander ongewenst gedrag. Binnen de nationale politie moet er dan ook volop aandacht zijn voor dit thema”.