ANPV stemt in met een nieuw pensioenovereenkomst per 2027

Het bestuur van het Ambtenarencentrum (AC), de centrale waarbij de ANPV is aangesloten, heeft ingestemd met een nieuw pensioenovereenkomst en het transitieplan voor het ABP waar de (gepensioneerde) politiemedewerkers hun pensioen opbouwen en ontvangen. 

Akkoord is inclusief de overgang van oud naar nieuw (wet toekomst pensioenen).

 De twee AC onderhandelaars hebben langere tijd met andere onderhandelaars en vertegenwoordigers van de overheid en onderwijssectoren gesproken over een nieuw pensioenovereenkomst (ABP) per 2027. Onderdeel van de overeenkomst is de manier waarop de overgang van het oude naar de nieuwe overeenkomst plaatsvindt. Dit akkoord van het hoofdlijnenresultaat (overeenkomst) en het transitieplan (overgang) worden ingebracht in het formele overleg met de pensioenkamer* en als er voldoende leden van de sociale partners (werkgevers/werknemers) eveneens positief zijn is het resultaat definitief. 

Na het definitief worden van het onderhandelingsresultaat zullen wij de afspraken die per 2027 in gaan nogmaals met u delen. 

 

*De Pensioenkamer is het paritaire overleg tussen Werkgevers en Werknemers die aangesloten zijn bij het ABP. Zij stellen samen het pensioendoel (en daarbij horende afspraken) vast en zijn de opdrachtgever van het ABP (bestuur) die de pensioenregeling uitvoert.