ANPV bestuursleden op werkbezoek afdeling Zeeland/West Brabant

Op dinsdag 15 juni 2021 hebben hoofdbestuursleden Marcel van Doormalen en Igor Buijck een werkbezoek gebracht aan de afdeling Zeeland/ West Brabant. Zij werden hartelijk ontvangen op het districtsbureau Markieszaten in Bergen op Zoom door afdelingsvoorzitter Theo van Bergen.

Tijdens het werkbezoek is er uitgebreid stilgestaan bij de uitdagingen en zorgen die dagelijks op de werkvloer worden gevoeld. Capaciteit problemen, moeite met roosters rondkrijgen, meer werk dan de organisatie aan kan en de grote van het werkgebied. Voorzitter Theo heeft ons een goede inkijk in zijn eenheid gegeven.

Tijdens een rondgang langs de verschillende afdelingen hebben wij gespreken gevoerd met medewerkers van het Regionaal Service Centrum. Door de corona is thuiswerken nog belangrijker geworden en zal ook opvolging krijgen in de toekomst.

Een afdeling die essentieel is voor ons contact met de burgers met collega’s die trots zijn op hun werk. Zij nemen veel handen uit werk van de basisteams.

Na het RSC even een kijkje achter het glas mogen nemen in het Operationeel Centrum. Uitvoerig gesproken met de teamchef van het OC Zeeland/West Brabant. Met als noodkreet bezetting. Roosters met kunst en vliegwerk rond krijgen waarbij zelf roosteren van een nood een deugd maakt.

Een soortgelijke noodkreet gaf de teamchef van basisteam Bergen op Zoom. Formatief 140 man voor een zeer groot gebied vanaf de Biesbosch tot aan de Belgische grens. Zijn team levert 10 fte aan de bewakingseenheid, nachtdienstontheffing en uitstroom van oudere collega’s. Door de waterlijn te verlagen lukt het om de rooster rond te krijgen. Wel 8 tot 10 nachtdiensten per periode. Dit doet wat met het veiligheidsgevoel van de collega’s een verkeerde ontwikkeling die in heel het land zich voor doet maar zeker niet gewenst is.

Het meest zorgelijk is dat team Zeeuws-Vlaanderen een gebied van 733 vierkante kilometer en ruim 106000 regelmatig in de nacht 1 noodhulpauto heeft rijden. De backup moet dan komen uit Belgie of uit Goes. Dit is onacceptabel. De vraag is echter waar ligt de oplossing anders dan meer mensen? Vooral pragmatisch denken en keuzes maken. We kunnen niet alles.

De uitdagingen die er liggen zullen zeker nog een paar jaar blijven. We zullen als vakbond ANPV dit op de agenda moeten zetten en houden. Waardering en steun voor de betrokken collega’s is van essentieel belang en samen bekijken waar de oplossingen liggen. Het is tenslotte iets wat ons allemaal raakt.

Nadat Theo werd bedankt voor de gastvrijheid, werd de dag in stijl afgesloten met een foto.