Akkoord thuiswerkvergoeding politie

Vanaf 1 januari 2022 is het eindelijk zover: de invoering van een structurele (onkosten)vergoeding voor thuiswerkende politiemedewerkers. De politiebonden hadden deze verbetering van de arbeidsvoorwaarden al opgenomen in hun cao-inzet voor 2021. De afgelopen maanden is het alsnog gelukt met de werkgever een basisafspraak te maken over de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen.

Het regelen van een vergoeding voor de kosten van thuiswerken was al langer een wens van de bonden. Door de coronacrisis hebben de besprekingen daarover aan urgentie gewonnen. In de politie-cao 2021 werd voor dit jaar al eenmalig een ‘thuisvergoeding’ toegekend. Vanaf 1 januari 2022 geldt voor thuiswerkers bij de politie de volgende structurele aanspraak.

• Wie minimaal vier uur op een dag thuiswerkt, kan voor die dag een vergoeding van € 2 declareren. Dit bedrag aan thuiswerkvergoeding wordt belastingvrij uitbetaald.

• Voorwaarde is dat de werkzaamheden daadwerkelijk thuis (in je woning) zijn verricht (dus niet op een andere werkplek).

• Er mogen voor die dag dan geen reiskosten worden gedeclareerd.

Naar verwachting komen deze voorwaarden overeen met de nieuwe fiscale regels in het Belastingplan 2022, dat nog politiek moet worden vastgesteld. Bekend is inmiddels bijvoorbeeld dat de Belastingdienst het toekennen van een reiskosten- en een thuiswerkvergoeding voor dezelfde dag niet zal goedkeuren. Mocht de komende tijd blijken dat de nu overeengekomen thuiswerkvergoeding voor het politiepersoneel op een of meer punten niet spoort met de fiscale (on)mogelijkheden in het definitieve Belastingplan 2022, dan zal de regeling alsnog (moeten) worden aangepast.

De hoogte van de thuiswerkvergoeding is gebaseerd op de door het Nibud berekende meerkosten die een gemiddelde werknemer op een thuiswerkdag heeft. Daarbij is onder andere rekening gehouden met stroomverbruik, verwarming en koffie/thee.

Over de beoogde wijze van declareren zal de werkgever voor het einde van het jaar informatie op het korpsnet (intranet) plaatsen. In de loop van 2022 volgen afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken (thuiswerken) die verder gaan dan alleen deze vergoeding.