Afghaanse (politie) medewerkers lopen gevaar

Het zal niemand ontgaan zijn dat de westerse strijdmacht, inclusief Nederland, vertrekt of al vertrokken is uit Afghanistan. Deze westerse landen hebben volop gebruik gemaakt van lokaal personeel in ondersteunende functies zoals tolken, bewakers, koks, chauffeurs, enz. Deze mensen worden door de Taliban, die inmiddels al grote delen van het land ingenomen heeft, beschouwd als ‘landverraders, ongelovigen en spionnen’. Daar kent de Taliban géén genade mee, executie is het lot van deze mensen.

De ANPV, de andere politiebonden, Afghanistanveteranen en vele andere ondersteuners roepen het Nederlandse kabinet op om per direct actie te ondernemen om deze mensen in veiligheid te brengen.
Dit geldt ook voor hun gezinsleden en anderen wiens leven direct gevaar loopt door hun samenwerking met het Nederlandse leger, politie of ambassade.
Het kabinet lijkt om politieke redenen niet te willen en verschuilt zich daarom achter de bureaucratie. Als wij als Nederland onze administratie op orde hebben dan moet het mogelijk zijn om zo de namenlijsten in orde te maken. Er geldt een morele plicht voor Nederland om onze lokale partners uit Afghanistan in veiligheid te brengen.

Door de supersnelle opmars van de Taliban en de geplande terugtrekking van de laatste VS militairen per 1 september aanstaande kan er geen week, zelfs geen dag gewacht worden om hier snel en adequaat te handelen.
Wij roepen het kabinet dan ook op om direct serieus in actie te komen. Wij zijn het verschuldigd aan deze mannen en vrouwen die ons met raad en daad hebben bijgestaan.

Dinsdag 11 augustus:  in het dagblad Trouw staat een open brief die mede onderschreven is door de ANPV.

Maandag 10 augustus verscheen al dit artikel in het AD.