Nood? Bel: 06-53336074

Ziek zijn, vlak voor, of tijdens je vakantie, hoe zit dat precies?

Bij de afdeling Individuele Belangenbehartiging van de ANPV vragen leden regelmatig over dit onderwerp advies. Ziek worden vlak voor of tijdens je vakantie is erg vervelend.

In dit artikel gaan we in op 2 onderwerpen:

1) Ziek zijn en op vakantie gaan;

2) Ziek worden tijdens je vakantie.

 

1. Ziek zijn en op vakantie gaan.

De politie heeft, als werkgever, beleidsafspraken op schrift gesteld.

(Kort) voor je vakantie ziek worden, maar toch met de geplande vakantie willen gaan, valt onder het begrip ‘samenloop ziekteverlof en vakantieverlof’.

In de “Beleidsregel ziekte & afwezigheidsvormen” staat daarover het volgende:

SAMENLOOP ZIEKTEVERLOF EN VAKANTIEVERLOF

De ambtenaar die uit hoofde van ziekte of ongeval verhinderd is dienst te verrichten heeft ziekteverlof (zie artikel 29 Barp). Het is mogelijk om ziekteverlof en vakantieverlof tegelijkertijd te genieten. De ambtenaar mag, indien het bevoegd gezag daarmee instemt, gedurende het ziekteverlof elders verblijven (dan de gewoonlijke verblijfplaats), bijvoorbeeld voor een vakantie of bezoek aan familieleden in het buitenland. Het ziekteverlof loopt in een dergelijke situatie door en wordt dus niet stopgezet of opgeschort. Als de ambtenaar vakantieverlof is toegekend dan wordt voor deze periode vakantieverlof afgeboekt.

De ambtenaar die uit hoofde van ziekte of ongeval verhinderd is gedeeltelijk dienst te verrichten geniet gedeeltelijk ziekteverlof (zie artikel 29 Barp). Ook in deze situatie is het mogelijk om tegelijkertijd ziekteverlof en vakantieverlof te genieten. Wil deze ambtenaar een week naar het buitenland (bijvoorbeeld voor bezoek familie) en hij werkt normaliter gemiddeld 36 uur per week, dan dient hij voor deze week de volledige 36 uur aan vakantieverlof aan te spreken.

 

Concreet: Op vakantie gaan tijdens ziekte kan met toestemming van je leidinggevende.

Ook, of misschien wel juist, als je vlak voor je geplande vakantie ziek bent geworden.

Eventueel na advies van de bedrijfsarts (dit kan je zelf regelen).

Je re-integratie activiteiten stoppen tijdelijk, het verzuim loopt door en je volledige uren volgens dienstverband worden afgeschreven.

 

2. Ziek worden tijdens je vakantie.

Het idee achter vakantieverlof is het kunnen uitrusten van je werk. Ziekteverlof is bedoeld om te herstellen van ziekte/arbeidsongeschiktheid. Overkomt je tijdens je vakantie iets waardoor je niet langer kunt ‘uitrusten van je werk’, maar moet je ‘herstellen van ziekte’ dan kan je vragen je vakantieverlof om te zetten in ziekteverlof. (Een verzwikte enkel is zelden reden voor een ziekmelding; dan is er eerder sprake van samenloop ziekteverlof en vakantieverlof).

Om dat te bereiken moet je direct een aantal dingen doen.

1.     Meteen of zo snel mogelijk je ziek (laten) melden bij je leidinggevende volgens de ziekmeldingsprocedure van het korps (telefonisch melden). Bevestig de ziekmelding per email.

2.     Je onder medische behandeling stellen op je vakantieadres en vragen om een medische verklaring voor je werkgever. (NB Voordat je op vakantie gaat heb je thuis uitgezocht of je voldoende verzekerd bent voor medische hulp in het buitenland; eventueel via een reisverzekering bij te verzekeren).

3.     In je bevestigingsmail vermeld je je verblijfplaats en hoe en wanneer je te bereiken bent voor je chef.

4.     Bij terugkeer in BVCM het vakantieverlof omzetten in ziekteverlof vanaf het moment dat je je hebt ziekgemeld.

 

Bronnen.

-      Artikel 29 Barp

-      Beleidsregel ziekte & afwezigheidsvormen, versie 1.1.2015

-      Beleidsregel vakantieverlof, versie 1.1.2015.

-      CRvB 1 mei 2015, Ecli:CRvB:2015:1302

-      Europese Hof 20 januari 2009, Zaak Schutz/Stringer

 

 Vragen? Mail of bel de Afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB).

IBB@anpv.nl / 070-3155128

De ANPV is lid van: