Nood? Bel: 06-53336074

Overeenstemming omrijdkosten woon-werkverkeer

 

Het inmiddels een bekend probleem. Het langdurig om moeten rijden waardoor de je meer kilometers moest maken om op jouw eigen werkplek te komen. Die extra kilometers werden door de werkgever niet vergoed. Het was vooral voor ‘eigen rekening’. Alle vier de politiebonden hebben daar in het verleden meerdere vragen en opmerkingen over mogen ontvangen.

Hoe zat het ook alweer?

Vanaf 1 juli 2016 moet elke collega zijn of haar eigen reiskosten woon-werkverkeer individueel declareren via de tegel in ‘Youforce’. Basis voor de berekening van de te declareren kosten was en is de snelste route tussen het woon – en werkadres volgens de aangewezen routeplanner van het korps. Het probleem ontstond wanneer er soms weken of maandenlang meer kilometers moeten maken omdat er sprake was van tijdelijke wegafsluitingen. En zeker bij deze genoemde langdurigheid kan dat danig in de papieren gaan lopen, ten nadele van de collega.

Na intensief overleg tussen de bonden en de werkgever is besloten dat er in dergelijke situaties een vergoeding van € 0,18 per kilometer gedeclareerd mag worden. Hierbij is wel een drempelbedrag van € 50,- (in zijn totaliteit) overeengekomen. Blijf je daaronder dan is er geen recht op vergoeding.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op bovengenoemde situaties. Omrijden vanwege een file telt dus niet mee. Op het moment dat de drempel van € 50,- overschreden is kan de declaratie ingediend worden. De korpsrouteplanner werkt niet in dergelijke situaties, je moet dus zelf naar ‘eer en geweten’ de extra kilometers noteren en declareren.

Op 16 maart j.l. is deze betreffende ‘Youforce’ tegel in werking gekomen. Het maximum aantal kilometers blijft 120 (dus inclusief omrijden) Belangrijk:

Declaraties kunnen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 ingediend worden.

De ANPV is blij dat de werkgever de signalen van de werkvloer, verwoord door de vier politiebonden, op deze wijze heeft opgepakt en tot deze oplossing is gekomen.

 

De ANPV is lid van: