Nood? Bel: 06-53336074

Werkonderbrekingen politie voor goed (vroeg)pensioen

15 september 2017

Een werkonderbreking van tweemaal twee uur op donderdag 28 september. Daartoe roepen de politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP om te beginnen politiemensen in Midden-Nederland en Noord-Holland op. Tijdens vakbondsbijeenkomsten wordt dan doorgepraat over mogelijk verdere acties voor een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling die recht doet aan het politievak. Daarvoor is het noodzakelijk dat het nieuwe kabinet maatregelen neemt.

De politiebonden willen dat een nieuw kabinet wettelijke blokkades opheft die een goed (vroeg)pensioen voor politiemensen in de weg staan. De afgelopen jaren is de politie onevenredig hard geraakt door nieuwe pensioenregels. De gemiddelde levensverwachting bij zwaar werk pakt bovendien lager uit dan gemiddeld. De maat is vol.

Hoog risicoberoep

Politiewerk is een hoog risicoberoep waarbij fysiek en mentaal het uiterste wordt gevraagd van politiemensen. Daarnaast zetten de gevolgen van langer doorwerken de hele politieorganisatie nu al flink onder druk. Het trekt een zware wissel op oudere en jongere collega’s. Daarom dringen de ACP, ANPV, NPB en VMHP bij de politieke partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord aan op:

  • Flexibilisering van de AOW-leeftijd, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen
  • Afschaffing van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken
  • Uitbreiding van het aantal verlofuren (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard
  • Een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt

Met als uiteindelijk doel om ruimte te creëren voor (vroeg)pensioenafspraken in een nieuwe CAO Politie.

Werkonderbrekingen Midden-Nederland en Noord-Holland

De politiebonden hebben dit jaar op meerdere momenten bij de politiek aangedrongen op maatregelen. Vorige maand nog stuurden de ACP, ANPV en VMHP een gezamenlijke brandbrief aan de informateur en de formerende partijen VVD, CDA en D66 en ChristenUnie. Een reactie vanuit de politiek blijft vooralsnog uit. Schijnbaar dringt de noodzaak nog altijd niet door. Daarom starten de ACP, ANPV, NPB en VMHP nu met werkonderbrekingen bij de politie op donderdag 28 september 2017 in:

MIDDEN-NEDERLAND

Almere, Baljuwstraat 2

10.00 tot 12.00 uur

NOORD-HOLLAND

Alkmaar, James Wattstraat 27

14.00 tot 16.00 uur

Meer acties volgen als het nieuwe kabinet geen gehoor wil geven aan de oproep van de bonden.

De ANPV is lid van: