Nood? Bel: 06-53336074

Werkgever weigert handreiking pauzeregeling

Problemen die politiecollega’s in de dagelijkse praktijk ervaren met de landelijke pauzeregeling zijn nog altijd niet opgelost. Een voorstel van de bonden hoe om te gaan met de pauzeregeling tijdens onderbezetting - het meest voorkomende probleem - is door de werkgever afgewezen. De pauzeregeling blijft daarom ongewijzigd.

Al snel na invoering van de pauzeregeling vorig jaar september ontvingen de bonden signalen van leden dat de regeling in sommige gevallen tot problemen in de uitvoering leidde. Het uitgangspunt is dat iedere politiemedewerker een onverstoorbare pauze geniet. Dit betekent dat pauze plaatsvindt in eigen tijd, en dat je tijdens je pauze niet beschikbaar en bereikbaar bent voor werkzaamheden. Er zijn twee uitzonderingen gemaakt op deze regel: voor de noodhulp en ME. Werkzaamheden waarbij je je ook tijdens de pauze niet kunt onttrekken aan het werk. In die gevallen wordt wel een pauze ingeroosterd die ook wordt doorbetaald, omdat de collega direct moet kunnen bijspringen zodra het werk daarom vraagt.

Onderbezette afdelingen

Bij het invoeren van de pauzeregeling gaf de werkgever de garantie dat collega’s van andere diensten van een onverstoorbare pauze kunnen genieten. Al snel bleek dit een illusie. Op onderbezette afdelingen, zoals de meldkamer en bij Intake en Service is van een onverstoorbare pauze vaak geen sprake. Als een collega toch heeft gewerkt tijdens de pauze, dan geldt in dat geval een half overuur. In de praktijk zien we echter allemaal houtje-touwtje oplossingen, zoals een half uurtje eerder naar huis en meer-uren schrijven. Van eenduidige toepassing is dus geen sprake. Bovendien is op deze afdelingen vaak al vooraf duidelijk dat collega’s niet van een onverstoorbare pauze kunnen genieten.

Onbespreekbaar

Om een einde te maken aan deze verrommeling hebben de politiebonden deze maand een voorstel gedaan aan de werkgever, om daar waar sprake is van onderbezetting en vooraf duidelijk is dat een onverstoorbare pauze niet kan worden gegarandeerd een betaalde pauze in te plannen. Omdat het om een tijdelijke maatregel gaat die kan worden opgeheven zodra de personeelsbezetting op orde is, hoeft de pauzeregeling hiervoor niet te worden aangepast. De werkgever wil hier echter alleen over praten als de hele pauzeregeling opnieuw op tafel komt en de huidige uitzonderingsgroepen opnieuw worden besproken. Onbespreekbaar wat de bonden betreft!

Ongewijzigd

De pauzeregeling blijft nu zoals hij is. Collega’s die onder druk worden gezet tijdens de pauze om toch beschikbaar of in de buurt van het werk te blijven en daarvoor geen half overuur krijgen, kunnen zich melden bij hun bond voor bijstand.

De ANPV is lid van: