Nood? Bel: 06-53336074

Werkgever organiseert cao bijeenkomsten

De werkgever organiseert de komende weken drie bijeenkomsten om met collega’s in gesprek te gaan over de CAO. De korpsleiding zal een toelichting geven op de laatste stand van zaken en wil dieper ingaan op een aantal thema’s uit de inzet.

De werkgever meldt in een bericht op intranet:

Wat bedoelt de werkgever nou met flexibilisering en duurzame inzetbaarheid en wat betekent dat voor alle collega’s? Uiteraard is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is ons gemeenschappelijk doel om een arbeidsvoorwaardenakkoord te bereiken dat de politieorganisatie en haar medewerkers ten goede komt. Daarbij wordt het belang van een constructieve dialoog, niet alleen tussen ministerie, korpsleiding en vakorganisaties, maar juist ook met politiemedewerkers onderstreept.”

Medewerkers kunnen in goed overleg met hun leidinggevende deelnemen aan de informatiebijeenkomsten van de werkgever en, zoals al eerder bekend werd, ook aan die van de vakbonden. Tijdens alle bijeenkomsten geldt dat de minimale vereiste politie-inzet beschikbaar moet blijven en dat dringende politietaken doorgang vinden.

Kijk voor data en locaties op intranet.

Wij roepen onze leden op om zeker van de uitnodiging van de werkgever gebruik te maken. Tijdens deze bijeenkomsten hoor je dan hoe de werkgever inhoudelijk denkt over hun cao inzet, wat zij beogen daarmee te bereiken en hoe zij het vervolg in dit traject zien. Daarnaast is er vanzelfsprekend ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen e/o in discussie te gaan met de sprekers.

De ANPV is lid van: