Nood? Bel: 06-53336074

Werkgever doet moeilijk over vroegpensioenregeling politie

De onderhandelingen tussen minister Grapperhaus en de bonden over een nieuwe vroegpensioenregeling (RVU) voor politiemensen verlopen tot nu toe stroef. De werkgever heeft allerlei voorwaarden op tafel gelegd waaraan de regeling moet voldoen en die staan haaks op de afspraken die de bonden willen maken.

De afgelopen tijd voerden de bonden en de werkgever intensieve gesprekken om nader tot elkaar te komen over dit lastige onderwerp, maar tot op heden is dit niet gelukt. Een woordvoerder van de bonden: “Onze inzet was om voor 1 januari een afgetekend resultaat te hebben. Het is jammer dat dit niet gelukt is. De standpunten liggen op dit moment te ver uit elkaar.”

Randvoorwaarden

De werkgever stelt flink wat randvoorwaarden die een (snelle) totstandkoming van een eenvoudig uitvoerbare regeling belemmeren. Om te beginnen wil hij dat de nieuwe regeling vervroegde uittreding (RVU) alleen gaat gelden voor bepaalde groepen politiemensen. Om precies te zijn: collega’s die zijn overvallen door de verhoging van de AOW-leeftijd en niet op een gezonde manier kunnen doorwerken tot de AOW-leeftijd. Praktisch zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat alleen executieve collega’s of alleen collega’s die een bepaalde hoeveelheid ‘zware jaren‘ achter de rug hebben voor de regeling in aanmerking zouden komen. Ook wil de werkgever al eerder beschikbaar gestelde financiële voorzieningen voor vervroegd uittreden (zoals inkoop-max) laten meewegen. Ten slotte wil hij nog tot de zomer van 2020 de tijd nemen voor het maken van afspraken, omdat er dan nog rekening kan worden gehouden met de financiering van andere maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid.

 

Simpele regeling voor iedereen

De beperkingen die de werkgever heeft opgeworpen staan haaks op de afspraken die de bonden willen maken: een simpele regeling waarmee medewerkers uit alle geledingen van de organisatie op een verantwoorde leeftijd kunnen stoppen, in combinatie met ingrijpende maatregelen ten aanzien van het politieonderwijs om zo de instroom van nieuwe agenten te versnellen. “Veel politiemedewerkers krijgen in meer of mindere mate te maken met verschillende taken die ze uitvoeren onder zware omstandigheden”, aldus een woordvoerder van de politiebonden. “Bovendien is de groep die van deze regeling gebruik kan maken al beperkt doordat in het Pensioenakkoord (bovenaan deze pagina te downloaden) is afgesproken dat werkgevers alleen in de periode 2021 - 2025 een boetevrij bedrag kunnen uitkeren aan medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-leeftijd bereiken.”

Bonden en werkgever zijn het erover eens dat er niet te veel capaciteitsverlies mag ontstaan door vervroegde uittreding – met name in de basisteams en in de jaren 2021 en 2022. De bonden hebben daarom voorstellen op tafel gelegd die ervoor zorgen dat er sneller extra capaciteit bij komt. Ook moet de regeling volgens beide partijen eenvoudig uitvoerbaar zijn.

Informatiebijeenkomsten

In januari gaan de onderhandelingen verder. Daaraan voorafgaand zullen de bonden hun leden informeren en om hun mening vragen. Dat gebeurt vanaf begin januari door het openstellen van een digitale peiling en door het houden van drie informatiebijeenkomsten.

  • 13 januari 14.00-16.00 uur/ Mathildelaan 4, Eindhoven
  • 14 januari 09.30-12.30 uur/ Europaweg 79, Apeldoorn
  • 16 januari 10.00-13.00 uur/ Katschiplaan 10, Den Haag

 

Graag tot ziens en horens op een van deze bijeenkomsten!  

Downloads

De ANPV is lid van: