Nood? Bel: 06-53336074

Waterpolitie verscherpt actie tegen onderbezetting

Na ruim vijftig dagen actievoeren door de Waterpolitie is het conflict met de werkgever over de personeelsbezetting een nieuwe fase ingegaan. De vakbonden ACP, NPB en ANPV hebben de collega’s opgeroepen vanaf 12.00 uur vanmiddag over te gaan op een scherpere actie. De Waterpolitie gaat de komende maand wel weer varen, maar zal bij geconstateerde overtredingen volstaan met het uitdelen van waarschuwingen in plaats van bekeuringen.    

De afgelopen maanden hebben de medewerkers van de Dienst Waterpolitie van de Landelijke Eenheid op een publieksvriendelijke manier actie gevoerd onder de naam ‘Boten voor de kant’. De collega’s waren nog wel aan het werk, maar ging daarbij niet het water op – tenzij er sprake was van een noodsituatie. Tientallen speedboten en twaalf grote schepen bleven daardoor vijftig etmalen aan de ketting liggen – met alle gevolgen van dien voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid op en nabij de Nederlandse waterwegen.

Actief protest

Deze actie blijkt niet voldoende te zijn geweest om minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie en korpschef Eric Akerboom van de ernst van het probleem te overtuigen. Vandaar dat vanaf donderdag 27 juli een verscherpte actie wordt ingezet. Vanaf vandaag is de Waterpolitie wel weer aanwezig op het water, maar zij zal bij geconstateerde overtredingen (excessen uitgezonderd) de daders niet bekeuren maar hooguit waarschuwen. 

Ook hebben de ACP, NPB en ANPV de collega’s opgeroepen politievaartuigen die tijdens publieksevenementen worden ingezet te voorzien van een protestvlag. Volledigheidshalve: de eerdere oproep tot een stiptheidsactie bij de Waterpolitie (echt alleen werkzaamheden verrichten binnen het nautische domein) blijft gehandhaafd.

Nautische ervaring wegbezuinigd

De bonden zien zich door de werkgever gedwongen de collega’s tot een scherpere actie op te roepen. Er hebben inmiddels de nodige formele en informele gesprekken met de minister en de korpsleiding plaatsgevonden. Helaas lijken ze nog altijd onvoldoende bereid een eind te maken aan de onvrede op de werkvloer over het aantal medewerkers in de functie gezagvoerder zeevaart.

Dat aantal is volgens de overige collega’s te laag, waardoor zij hun werk op het water onvoldoende effectief en veilig kunnen uitvoeren. Daarbij steekt het enorm dat de werkgever vooral voor deze onevenwichtige personeelsbezetting gekozen heeft om kosten te besparen.  Wat de bonden betreft zouden de functionele behoeften van de organisatie en de mensen die er werken bij dit soort keuzes doorslaggevend moeten zijn.

Kort samengevat: er is al heel wat nautische ervaring wegbezuinigd en dat moet worden teruggedraaid. De inzet van de bonden op dit punt wordt volledig ondersteund door de Centrale Ondernemingsraad (COR). 

De ANPV is lid van: