Nood? Bel: 06-53336074

Waterpolitie legt boten opnieuw aan de kant

De boten van de Waterpolitie (LE) liggen sinds vanmiddag weer aan de kant. Daarmee is de eerder opgeschorte actie hervat. Er is een groot gebrek aan informatie van en gebrek aan vertrouwen in de (korps)leiding. Daarom willen veel collega’s weer actievoeren door niet meer uit te varen.

Vlak voor de aangekondigde acties werd vanuit de Landelijke Eenheidsleiding nog verbetering beloofd, maar dat mocht niet baten. 60% van de collega’s gaf aan de acties te willen hervatten. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Mooie woorden zijn niet genoeg. De facto zien collega’s dat er niets gebeurt.”

SAIL zonder politie op het water

Met de start van SAIL Den Helder zal door de actie zichtbaar worden dat de politie wel aanwezig is maar niet werkzaam op het water. Er worden geen controles uitgevoerd en alleen aan spoedmeldingen wordt gehoor gegeven. Met de actie ontspringen schippers die zich niet aan de regels houden de dans en krijgt criminaliteit op het water vrij spel. In een tijd dat er door lokaal bestuur steeds meer van de politie wordt gevraagd tijdens evenementen, is de actie van de Waterpolitie een duidelijk signaal. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “De collega’s zijn het zat en het vertrouwen is tot het nulpunt gedaald. Zij worden niet op de hoogte gehouden van stappen die de korpsleiding wil zetten voor de nieuwe inrichting van deze dienst. Afspraken worden niet nagekomen en het is nog steeds onduidelijk waar men aan toe is. Ondertussen lijkt het erop dat er alleen gekeken wordt naar cijfers. Dat is onverteerbaar.”

Eisen

Al langere tijd is onduidelijk hoe de Waterpolitie, als onderdeel van de Dienst Infra, vorm en inhoud moet krijgen. Er wordt grote onzekerheid ervaren vanwege gebrek aan informatie en vertrouwen. Wat betreft de collega’s en de bonden maakt de korpsleiding zo spoedig mogelijk duidelijk hoe het vertrouwen herstelt wordt en hoe het nu precies zit met aantallen en boventalligheid. Daarnaast moet duidelijk zijn wanneer het traject afgerond zal zijn.

Geen werkonderbreking

Met het hervatten van de actie “Boten aan de kant” zullen de collega’s van de Waterpolitie niet meer uitvaren maar wel bezig zijn met de uitvoering van politiewerk en bereikbaar zijn voor calamiteiten. Wat betreft de bonden wordt de actie dan ook niet gekenmerkt als werkonderbreking. De bonden hebben de werkgever in de aanzegging gemeld dat de collega’s hun werkzaamheden volgens de reguliere wijze in BVCM zullen verantwoorden. Mocht dit tot problemen leiden, dan worden vakbondsleden hierin juridisch bijgestaan.

De ANPV is lid van: