Nood? Bel: 06-53336074

Waar voel jij het effect van de bezuinigingen in je werk?

En waar gaat onnodig geld naartoe?  

De vraag naar meer veiligheid wordt steeds groter. Ondertussen wordt er zowel binnen als buiten de politie bezuinigd. Dit is voelbaar in de hele politieorganisatie. Welke gevolgen merk jij van de financiële tekorten? Vul de enquête in!

In de afgelopen maanden ontvingen de politiebonden ACP, VMHP en de ANPV veel signalen van collega’s die in hun werk tegen de grenzen van het mogelijke aanlopen. Oorzaak zijn de financiële problemen waarin de Nationale Politie verkeert in combinatie met de toenemende vraag om veiligheid door politiek en maatschappij. Voor deze politiebonden en andere bonden in de veiligheidssector reden om het initiatief te nemen voor een ‘coalitie voor veiligheid’ die als doel heeft met zoveel mogelijk partijen aandacht te vragen voor de steeds slechter wordende financiële positie van de veiligheidsketen en de gevolgen daarvan.

Kabinet weigert extra geld uit te trekken
Het kabinet weigert ondertussen in te zien dat het door stelselmatige tekorten steeds meer gaat knellen bij de politie. De Minister hield ook in het laatste Kamerdebat vol dat hij ‘niets te klagen heeft’ en ‘we al veel extra geld hebben gekregen’. De 200 miljoen extra die de oppositiepartijen voor 2016 eisten gaan er wat betreft het kabinet niet komen.

Na de Tweede Kamer debatteerde de Eerste Kamer over de Voorjaarsnota Veiligheid en Justitie . De oppositie ging daarmee schoorvoetend akkoord. Met als consequentie dat er nog steeds geen oplossing in zicht is voor de financiële problemen waarin de veiligheidsketen verkeert.

Tekorten nu al voelbaar
Dat de tekorten nu al voelbaar zijn blijkt wel uit schrijnende voorbeelden die collega’s uit het blauw, de recherche en de ondersteuning al met de bonden deelden. Voorbeelden zijn het tekort aan dienstauto’s, de recherche die kampt met zeer verouderde apparatuur, het korten op de opleidingsbudgetten, de uitschuifbare wapenstok die pas in 2018 kan worden ingevoerd omdat er niet eerder geld voor is, een tekort aan werkplekken en vergaderruimtes door de sluiting van politielocaties, enzovoorts. De bonden stuurden een brief aan het kabinet en aan korpschef Erik Akerboom om opnieuw aandacht te vragen voor de tekorten en de toenemende druk op de politie.

Oproep
De ACP, VMHP en de ANPV roepen hun leden nu op om door middel van het beantwoorden van enkele vragen melding te maken van de gevolgen die zij nu al ondervinden van de tekorten bij de Nationale Politie. Die oproep is dringend nodig om duidelijk te maken in welke realiteit de collega’s dagelijks hun werk doen en om politiek Den Haag ervan te overtuigen meer geld vrij te maken voor veiligheid en de politie in het bijzonder.

Daarnaast zijn we ook benieuwd of jij in jouw werkomgeving voorbeelden ziet van onnodige uitgaven. Met de uitkomsten van deze vraag willen de ACP, VMHP en de ANPV mogelijkheden aandragen voor de Nationale Politie om efficiënter om te gaan met het beschikbare geld zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van politiewerk of van de collega’s. Deze bijdragen en ideeën worden aan korpschef Akerboom aangedragen. 

Nu hebben we de mogelijkheid om de stem van de werkvloer te laten horen! Laten we hier massaal gebruik van maken, hoe meer praktijkvoorbeelden en ideeën van de werkvloer, hoe beter we politiek Den Haag kunnen laten zien dat er dringend geïnvesteerd moet worden in veiligheid!

Klik HIER om de vragen te beantwoorden.

Let wel: je kunt de vragenlijst tot en met 9 september invullen.

De ANPV is lid van: