Nood? Bel: 06-53336074

Vooruitgang in onderhandelingen over vroegpensioen/ capaciteitsprobleem

De onderhandelingen tussen de politiebonden en werkgever over een goede RVU-regeling, het aanpassen van het politieonderwijs en het vrijspelen van extra capaciteit vorderen gestaag. De afgelopen weken is er -uiteraard op veilige afstand- verder onderhandeld en is duidelijk dat de werkgever bereid is om op veel punten af te stappen van zijn oorspronkelijke inzet. Er wordt dus vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet.

Eind februari ontvingen de politiebonden – na lang aandringen – een concreet voorstel van de werkgever over de vroegpensioenregeling. Dit kwam erop neer dat slechts een kleine groep politiemedewerkers via deze regeling eerder zou kunnen stoppen met werken.

Er werd massaal boos en teleurgesteld op dit voorstel gereageerd, waarna de bonden samen met hun achterban begonnen met het voorbereiden van acties. Het landelijke actiecentrum werd opgestart en op 11 maart kwamen de regionale actieteams bij elkaar om de concrete acties te bespreken. Kort daarna barstte de coronacrisis los waarna besloten werd de uitvoering van de acties voorlopig in de ijskast te zetten.

Instelling van de werkgever

Dit betekent niet dat de onderhandelingen ook stil kwamen te liggen. De bonden en de werkgever hebben de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd, om alle punten met elkaar te bespreken. Tijdens deze gesprekken veranderde de instelling van de werkgever en werd duidelijk dat die ook snel tot een goede regeling wil komen. Er ligt echter nog geen voorstel waar de bonden het mee eens zijn en dus gaan de onderhandelingen door. Mocht het zo zijn dat de bonden en de werkgever er toch niet samen uit komen, dan treden de actieplannen weer in werking en zullen we onze leden oproepen tot acties, zodra dit weer mogelijk is.

Wanneer er wel een resultaat wordt bereikt, zullen de bonden i.v.m. het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM zoeken naar een verantwoorde manier om de achterban hierover te raadplegen en te informeren.

De politiebonden blijven doorgaan en zullen zich maximaal inzetten om tot een goede regeling te komen. Liefst door te praten, maar als het niet anders kan door actie te voeren!

De ANPV is lid van: