Nood? Bel: 06-53336074

Voortgang levensfase- uren (LFU)

Vanaf 1 januari aanstaande zijn de levensfase-uren voor iedereen beschikbaar. Krijg je op dit moment jouw overwerkuren en de overwerktoeslag in tijd vergoed ? Dan worden deze uren met ingang van 1 januari aanstaande toegevoegd aan jouw LFU saldokaart. De huidige afspraak dat niet ingeplande overuren na drie perioden automatisch worden uitbetaald komt dan ook te vervallen. Door deze maatregel is er meer flexibiliteit om de uren op de nemen en dit draagt bij aan jouw duurzame inzetbaarheid bij de politie.

Deze afspraak om overwerk toe te kunnen voegen aan de LFU is gemaakt in de thans lopende cao 2018-2020. De overwerkuren en de overwerktoeslag worden, voor zover in tijd gecompenseerd, toegevoegd aan de LFU saldokaart. Deze afspraak is voor iedereen van toepassing, dus ook voor de medewerkers die nu geen jaarlijkse toekenning (jaarbudget) van de levensfase-uren hebben.

De veranderingen:

1.     Heb je nu al LFU, dan krijg je per 1 januari 2020 twee extra bronnen voor de opbouw van levensfase-uren: overwerkuren en overwerktoeslag.

2.     Heb je nu géén LFU, dam kun je vanaf 1 januari 2020 toch levensfase-uren opbouwen door de toevoeging van overwerkuren en overwerktoeslag aan de LFU saldokaart.

Dit gaat concreet het volgende inhouden:

1.     Je kunt de levensfase- uren die je opbouwt op jouw LFU saldokaart opnemen wanneer het jou uitkomt

2.     Dit uiteraard wel in overleg met je leidinggevende en als de dienst het toelaat

3.     Hierdoor kun je de uren in één keer opnemen (als je wilt) voor een extra vakantie, studie of iets dergelijks

4.     Ook is het mogelijk om deze uren periodiek op te nemen

Hierdoor komt ook de afspraak te vervallen dat niet ingeplande overuren na drie perioden automatische worden uitbetaald. Standaard is de compensatie voor overwerkuren ‘tijd’ (verlof) en de vergoeding van overwerktoeslagen is ‘geld’ (uitbetalen) Overwerkuren die in tijd worden gecompenseerd worden vanaf 1 januari aanstaande, na fiattering, automatisch toegevoegd aan jouw LFU saldokaart in BVCM.

Jouw leidinggeven kan (uitsluitend) in bijzondere situaties, de instellen van overwerkuren wijzigingen, zodat de overwerkuren niet in tijd maar in geld gecompenseerd worden. De eventuele wijziging van de compensatie, gaat na verwerking in per eerste datum van de volgende BVCM periode.

Op 31 december 2019 zal de overgang plaatsvinden van jouw resterende saldi overuren en toeslaguren. Per 1 januari 2020 is er dan een nieuwe situatie. Jouw persoonlijke instellingen op 31 december 2019 zijn hierbij bepalend.

Heb je op 31 december 2019 de instelling over- en/of toeslaguren op ‘geld’ (uitbetalen) staan dan worden deze uren betaald bij de jaarafsluiting 2019 BVCM en betaalbaar bij het salaris van maart 2020

Heb je op 31 december 2019 de instelling over- en/of toeslaguren op ‘tijd’ (verlof) staan dan worden deze uren overgeboekt naar de LFU saldokaart bij de jaarafsluiting 2019 BVCM en overgeboekt per maart 2020

Belangrijk !

Wil je jouw standaardinstelling van de toeslaguren vóóir de overgang van bovenstaand resterende saldo over 2019 naar de nieuwe situatie aanpassen ? Je hebt dan tot en met vrijdag 29 november 2019 de mogelijkheid om dit aan te vragen via het internetformulier.

Infographic:

De ANPV is lid van: