Nood? Bel: 06-53336074

Voortgang CAO afspraak verlofsparen

De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over de opzet en inhoud van een stelsel van levensfaseverlof voor Nederlandse politiemedewerkers. Het stelsel van levensfaseverlof betreft een regeling waarbij gedurende de actieve loopbaan een verlofsaldo wordt opgebouwd dat naar keuze van de medewerker kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld studieverlof of loopbaanverlof, een sabbatical of bij einde loopbaan.

Voor deelnemers komt dit stelsel in de plaats van de huidige algemene levensloopbijdrage, de toelage bezwarende functies (TBF), de leeftijdsdagen en de Regeling partieel uittreden (RPU). De beoogde datum van inwerkingtreding van het nieuwe stelsel is 2018.

Het in de politie-CAO 2015/2017 afgesproken haalbaarheidsonderzoek is dus voltooid. Er is echter nog niet aan alle voorwaarden voldaan om het nieuwe stelsel in te voeren. Aan de kant van de werkgever moeten er nog definitieve afspraken worden gemaakt over de financiële regelgeving. Dit blijkt langer te duren dan voorzien. Zodra daarover voldoende duidelijkheid bestaat zullen de bonden de regeling nog voorleggen aan hun achterbannen. Als de seinen op groen staan, wordt het jaar 2017 benut om het levensfaseverlof verder uit te werken met als doel om het in 2018 in te voeren. Zodra de bijeenkomsten van de bonden kunnen plaatsvinden melden we dat uiteraard meteen.

De ANPV is lid van: