Nood? Bel: 06-53336074

Verslag 112e Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 20 april vond in Den-Haag de 112e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ANPV plaats. Tijdens deze zeer druk bezochte ALV werden naast de gebruikelijk onderwerpen zoals vaststelling jaarrekening 2015, vaststelling begroting 2016 en de jaarverslagen van de diverse vakgroepen ook enkele 'personele onderwerpen besproken.

Voorzitter Geert Priem stond in zijn openingswoord stil bij de ons ontvallen collega's en vroeg daarvoor een moment stilte. Na dit altijd weer indrukkend moment keek de voorzitter terug op het achterliggende jaar waarbij hij constateerde dat er enorm veel werkzaamheden op het hoofdsbestuur af gekomen zijn en dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om de ANPV zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ook heeft de ANPV een grote bijdrage geleverd aan de bemensing van de Plaatsings Advies Commissies terwijl ook twee hoofdbestuursleden zeer frequent zitting hebben in Bezwaar Advies Commissies. De ANPV heeft ook op juridisch vlak veel zaken te behandelen gekregen terwijl op het gebied van PTSS en zorg enorm geïnvesteerd is om collega's die het moeilijk hebben extra ondersteuning te bieden. De oprichting van een 'buddygroep' is een verrijking van de zorgmogelijkheden die wij hebben.

Herbenoeming hoofdbestuursleden:

Fred Beckerman en Hans Schoones, respectievelijk secretaris en vice-voorzitter werden unaniem herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.

Afscheid Hoofd Communicatie:

Ronald Pronk, het huidige hoofd communicatie binnen het hoofdbestuur heeft tijdens deze ALV afscheid genomen van het vakbondswerk. Na maar liefst 27 (!) jaar, eerst bij de Amsterdams Politie Vereniging (APV)  in Amsterdam en daarna bij de ANPV vond hij de tijd rijp om het stokje over te dragen aan een ander. Hem viel een benoeming tot 'erelid' ten deel wat door de aanwezigen werd ondersteund met een luid applaus.

Bestuurslid van het jaar:

Hans Giroldi, voorzitter van de afdeling Oost-Brabant werd in het zonnetje gezet voor het vele bestuurswerk wat hij in 2015 zowel binnen de afdeling Oost-Brabant maar ook ondersteunend in de afdeling Zeeland-West-Brabant heeft uitgevoerd. Daarnaast was hij één van de kartrekkers in de eenheid Oost-Brabant bij het Regionaal Actie Centrum. Hij werd voor het jaar 2015 geëerd met de eretitel 'bestuurslid van het jaar'

Vrijwilliger van het jaar:

Normaliter wordt één van de vele vrijwilligers gekozen en tijdens de ALV in het zonnetje gezet. Echter over het jaar 2015 waren het nu zelfs twee personen. Dat betroffen Danny van Kesteren en Jeffrey Sijnja van de afdeling Oost-Nederland. Helaas waren zij beiden verhinderd om aanwezig te zijn. De bij deze titel behorende herinnering zal op een later moment overhandigd worden.

Na afloop was er zoals te doen gebruikelijk weer het fantastische Indisch buffet.

 

De ANPV is lid van: