Nood? Bel: 06-53336074

Verrassende inzetbrief cao werkgever

Deze week mochten de politiebonden de inzetbrief van de werkgever ontvangen. Zie hiervoor ook elders op onze site

Met verwondering en verbazing hebben wij gezien dat deze inzetbrief door zowel de formele werkgever

(het Ministerie van Justitie & Veiligheid)  alsmede de Korpschef van de Nationale Politie is ondertekend.

Dit in tegenstelling tot de voorgaande brief bij de vorige cao onderhandelingen, waar uitsluitend de Minister van Veiligheid &

Justitie de inzetbrief ondertekende.  

Uit de toelichting van de Nationale Politie op intranet en in de pers blijkt dat dit een bewuste keuze is geweest die gemaakt is

door de betrokkenen.

Als ANPV hopen wij er op dat dit er niet toe zal leiden dat er interne tegenstellingen zullen ontstaan tussen korpsleiding enerzijds

en medewerkers van de Nationale Politie anderzijds.

De toekomst zal leren of de keuze aan werkgeverszijde om op deze wijze te acteren een goede keuze is geweest.

De ANPV is lid van: