Nood? Bel: 06-53336074

Verkiezingen ABP

Tussen 3 en 30 april 2018 vinden er verkiezingen plaats voor het verantwoordingsorgaan van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP) Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en is een vorm van medezeggenschap binnen de pensioen wereld waarbij het bestuur van een pensioenfonds gevraagd en ongevraagd advies krijgt van deze vertegenwoordigers.

Deze vertegenwoordigers bestaan uit een evenredige verdeling van zowel actieve deelnemers als niet actieven (gepensioneerden) en voeren met het bestuur van het ABP ongeveer 6 keer per jaar overleg.

De vertegenwoordigers hebben gemeen dat ze allemaal werknemers zijn bij de overheids zoals bijvoorbeeld rijks en gemeente ambtenaren, onderwijs, defensie en ook de politie.

Voor deze verkiezingen hebben zich vanuit de zogenaamde actieve politie werknemers 2 collega's kandidaat gesteld die daar de belangen van de collega's bij de politie willen behartigen, deze collega's zijn Peter van der Spoel werkzaam in de eenheid Rotterdam en Richard Bronswijk werkzaam in de Landelijke eenheid.

Als werkgever willen wij alle collega's op deze verkiezingen wijzen omdat wij het belangrijk vinden dat ook de werknemers binnen de politie vertegenwoordigd zijn binnen het verantwoordingsorgaan van het ABP.

De ANPV is lid van: