Nood? Bel: 06-53336074

Update: leden oordelen over onderhandelingsresultaat afschaffing Bisschopstoelage

De leden van de Eenheid Amsterdam hebben aangegeven dat het onderhandelingsresultaat afschaffing Bisschopstoelage een fikse stap in de goede richting is. Maar om tot een eindoordeel te komen, moet er eerst nog een aantal onduidelijkheden worden weggenomen.

De werkgever besloot bij de vorming van de Nationale Politie om de Bisschopstoelage af te schaffen zonder dat met de bonden te overleggen. De ACP, ANPV en VMHP hebben daarna afgedwongen dat afschaffing geleidelijk gebeurt. Besparingen moeten weer terug worden gegeven aan de collega’s. 

De Bisschopstoelage blijft tot 1 januari 2017 gelden. In 2018 wordt deze afgebouwd tot 75% en in 2019 verstrekt de werkgever nog 50%. De €100.000,- die hierdoor in 2020 vrijkomt, wordt direct toegevoegd aan het arbeidsvoorwaardenbudget. 

Stevige onderhandelingen

De werkgever wilde bij de vorming van de Nationale Politie de regels voor beloningen en toelages landelijk gelijktrekken. Daarmee werd ook een streep gezet door de specifieke Bisschopstoelage van de eenheid Amsterdam. De ACP heeft vervolgens (met instemming van haar leden) de toelage herhaaldelijk ingebracht als onderwerp bij de onderhandelingen. Het resultaat daarvan is een afschaffing in stappen waarbij alle besparingen terugvloeien naar de collega’s.

Betaalt wat je draait

Met de afschaffing van de Bisschopsregeling verdwijnt een specifieke regeling voor onder meer piket en overuren. Daarvoor in de plaats komen de landelijke regels voor piket en overwerk waarbij collega’s betaald krijgen wat ze draaien. 

Door: Politiebonden ACP, ANPV, VMHP

De ANPV is lid van: