Nood? Bel: 06-53336074

Uitnodiging algemene ledenvergadering afdeling Amsterdam

Dinsdag 22 maart 2016 aanvang: 13.30 uur
 
Agenda
1.            Opening
2.            Mededelingen voorzitter en overige leden
3.            Goedkeuring Notulen
4.            Ingekomen stukken
6.            Aftreden / aantreden bestuursleden *
7.            Rondvraag
8.            Sluiting
 
*  De plaatsvervangend voorzitter Fred Driessen, de secretaris Sylvia Schwarz en het algemeen bestuurslid Connie Rawejai zijn reglementair aftredend. Zij stellen zich weer kandidaat.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering en ondersteund door handtekeningen van 3 leden van de ANPV, Kandidaat stellen bij de secretaris Sylvia Schwarz op  sylvia.schwarz@politie.nl
 
De notulen zullen op verzoek separaat toegezonden worden.
 
Locatie Auditorium De Eenhoorn
James Wattstraat 84
1097 DM Amsterdam
 

De ANPV is lid van: