Nood? Bel: 06-53336074

Uitnodiging 116e Algemene Vergadering ANPV

Op woensdag 17 april zal in Den-Haag de 116e Algemene Vergadering van de ANPV gehouden worden.

De aanvangstijd is 13.00 uur en de inloop is vanaf 12.00 uur.

Deze vergadering zal plaatsvinden op de Ametisthorst 20, 2592HN ’s-Gravenhage (kantoor ANPV).

 

Voorafgaand aan deze Algemene Vergadering is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een

broodjesbuffet.

 

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

-        Opening door de voorzitter

-        Toespraak van de voorzitter met een terugblik op 2018

-        Verkiezing Bestuurder van het Jaar

-        Verkiezing Vrijwilliger van het Jaar

-        Vaststelling agenda en mededelingen

-        Vaststelling notulen van de 115e Algemene Vergadering

-        Bespreking van de diverse jaarverslagen van de portefeuillehouders

-        Jaarverslag financiën 2018, vaststelling begroting en overige financiële onderwerpen

-        Herverkiezing leden kascontrolecommissie

-        Fonds Financiële Bijstand

-        Verkiezing bestuursleden *

-        Benoeming Commissie van Toezicht (onder voorbehoud)

-        Vaststelling vergaderdatum 2020

 

·        Door de bijzondere omstandigheden van 2018 en de extra 115e Algemene Vergadering van 12 december 2018 zijn alle bestuursleden tegelijkertijd (her)benoemd.

·        De functies zijn ingepast in het rooster van aftreden zoals dat al van kracht was binnen onze vereniging.

·        Daardoor zijn in 2019 Wouter Westdijk & Hans Schoones aftredend en beiden zijn herkiesbaar.

·        Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot één dag voor de Algemene Vergadering aanmelden bij secretariaat@anpv.nl.

·        Tevens is het HB op (nog) zoek naar een nieuw lid van het HB met als portefeuille ‘communicatie’.

·        Heb je daarin interesse of wil je meer informatie over de inhoud van deze portefeuille dan kun je contact opnemen met kees.wijnen@anpv.nl.

 

Indien U aanwezig wilt zijn bij deze 116e Algemene Vergadering en deel wilt nemen aan het broodjesbuffet

wordt u verzocht zich op te geven via secretariaat@anpv.nl.

De ANPV is lid van: