Nood? Bel: 06-53336074

Uitbetaling nacalculatie vakantieloon

Op 17 december 2015 zijn er in het CGOP bindende afspraken gemaakt omtrent de nacalculatie en uitbetaling van vakantieloon. Gedurende dit jaar hebben wij als ANPV, en de andere bonden,  hierover veel vragen mogen ontvangen.

Weet u het nog ?

Op grond van gerechtelijke uitspraken is de werkgever verplicht de volgende variabele looncomponenten mee te nemen in de vakantiegeldregeling: operationele toelage, consignatie toelage, overwerk toelage, verschuivings toelage en tot slot de ME vergoeding. Dat werd in het verleden niet gedaan en is nu met terugwerkende kracht verplicht gesteld.

Door de werkgever is bekend gemaakt dat de gemaakte afspraken nu ten uitvoer kunnen komen. De nacalculaties zijn klaar en er kan over gegaan worden tot uitbetaling.

De nabetaling over de periode juli 2012 t/m december 2015 zal plaatsvinden bij de komende salarisbetaling van november 2016. Medewerkers zullen door de werkgever worden geïnformeerd via intranet. Daarbij zal een directe verwijzing plaats gaan vinden naar de salarisstrook van november. Daarbij zullen voorbeelden worden gegeven hoe de berekeningen hebben plaatsgevonden. Op de salarisstrook van november zullen de nabetalingen per kalenderjaar worden gespecificeerd.

De nacalculatie over het jaar 2016 kan pas plaatsvinden ná afloop van het kalenderjaar. Dat gaat dus plaatsvinden in januari waarna de nabetaling over 2016 plaats zal vinden in februari 2017. Dit systeem zal zo jaar op jaar uitgevoerd worden.

Ongeveer 900 collega's hebben landelijk over dit onderwerp nog een bezwaar lopen. De beslissingen op bezwaar zullen ook zo spoedig mogelijk worden verstuurd en ook hierbij zal de nabetaling plaatsvinden bij het salaris van november.

De ANPV is lid van: