Nood? Bel: 06-53336074

Uitbetaling achterstallige vergoedingen

Eind 2015 en begin 2016 is er over dit onderwerp, n.a.v. een gerechtelijke uitspraak, overleg geweest
tussen de werkgever en de politiebonden. Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen krijgen
een nabetaling over de aanvullende vergoedingen over de periode 01-07-2012 tot en met 01-01-2016.

Hiertoe dient eerst de formele regelgeving aangepast te worden  én nog belangrijker: van elke collega dient handmatig
een berekening gemaakt te worden óf men in aanmerking komt en zo ja, welk bedrag dat dan gaat opleveren.

Voor de berekening van het uit te betalen bedrag worden de volgende onderdelen meegenomen:

  • Operationele toelage
  • Overwerkvergoeding
  • Piketvergoeding
  • Verschuivingsvergoeding
  • ME toelage

Om in aanmerking te komen hoef je vanzelfsprekend niet op alle bovenstaande vergoedingen/toeslagen recht te hebben,
een mix is ook mogelijk. Hierbij dient men (uit de mix van bovenstaande vergoedingen) op jaarbasis minimaal € 720,=
te hebben ontvangen, waarna er via een formule berekend wordt op welk bedrag men recht heeft.

De afspraak/toezegging die is gedaan door de werkgever houdt in dat men uiterlijk bij de salarisbetaling van december 2016
dit bedrag uit zal betalen. Je hoeft hier verder zelf niets voor te doen en alles wordt automatisch uitgevoerd als de berekeningen gedaan zijn.

Als ANPV hebben we ook verschillende vragen mogen ontvangen over de uitbetaling over het jaar 2016.
Hierover is de toezegging gedaan door de werkgever dat de uitbetaling over het jaar 2016 plaats zal vinden
in februari 2017. In een ‘lopend jaar’ is het niet gewenst om vooruitlopend op het definitieve bedrag al een
uitbetaling (voorschot) te doen omdat er dan (mogelijk) weer sprake kan zijn van een verkeerde berekening en een terugvordering.

De ANPV is lid van: