Nood? Bel: 06-53336074

Start CAO-overleg

Op donderdag 5 april hebben werkgever en bonden het eerste formele CAO-overleg gevoerd. Hierin hebben zij hun inzetten toegelicht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop het CAO-overleg gevoerd gaat worden. Dat gaat gebeuren aan de hand van vier blokken van gespreksonderwerpen:

  • Inrichting en besturing organisatie, flexibiliteit en capaciteit
  • Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en ziekteverzuim
  • Kwaliteit en opleidingen
  • Beloningen, inkomen en toelagen

Afgesproken is dat de bonden en werkgever op een aantal punten nog nadere onderbouwing van hun voorstellen zullen aanleveren. Een aantal afspraken uit de vorige CAO staan nog open: zoals het loopbaanpad en een aantal afspraken op het gebied van de veiligheid en gezondheid van politiecollega’s. Leden geven aan dat dit wat hen betreft de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de overlegpartner onder druk zet. Zij willen consequenties zien voor het niet nakomen van de afspraken. De ACP heeft deze boodschap aan de werkgever overgebracht.

Te veel collega’s ervaren nog steeds een te hoge werkdruk, het ziekteverzuim is onverminderd hoog en er wordt maar mondjesmaat geïnvesteerd in de ontwikkeling van politiecollega’s. Daarom heeft de ACP in dit eerste formele CAO-overleg opnieuw nadrukkelijk aangegeven dat de politieorganisatie sterk moet verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van capaciteitsmanagement en de mogelijkheden die collega’s krijgen om zich te ontwikkelen in hun vak en loopbaan.

Direct na de onderhandelingen hebben ACP-onderhandelaars Gerrit van de Kamp en Ronald Jacobs in een Facebook Live-uitzending vragen van leden over de CAO-onderhandelingen beantwoord. Terugkijken kan hier .

 

 

De ANPV is lid van: