Nood? Bel: 06-53336074

Stand van zaken verlofspaarregeling cao

Voortgang cao – afspraak Verlofsparen

In de cao is afgesproken dat er in de eerste helft van 2016 een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar een nieuw stelsel van verlofsparen. De resultaten hiervan zouden begin juli worden gepresenteerd. Dit haalbaarheidsonderzoek verloopt in goede samenwerking tussen alle partijen. Gezien de complexiteit en het feit dat het onderzoek gedegen moet plaatsvinden is er in overleg besloten hier iets meer tijd voor uit te trekken. De verwachting is nu dat deze zomer het haalbaarheidsonderzoek kan worden afgerond, zodat na de zomer de formele besluitvorming in het CGOP kan plaatsvinden.

Het stelsel van verlofsparen betreft een regeling waarbij gedurende de actieve loopbaan een verlofsaldo wordt opgebouwd dat naar keuze van de medewerker kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld studieverlof of loopbaanverlof (sabbatical of bij einde loopbaan). Voor iedereen die in het nieuwe stelsel stapt zal dit stelsel dan in de plaats treden van de huidige regelingen Algemene Levensloopbijdrage, Toelage Bezwarende Functies (TBF), Leeftijdsdagen en Regeling Partieel Uittreden (RPU). Het huidige stelsel is om meerdere redenen aan onderhoud toe. Zo is modernisering nodig omdat het denken over eerder stoppen met werken is veranderd en ook wetgeving op het gebied van pensioenen is gewijzigd. Daarnaast is het steeds meer van belang om de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers gedurende de gehele loopbaan goed te ondersteunen.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het nieuwe stelsel is 1 januari 2018. Zodra er meer bekend is zal hierover worden gecommuniceerd.

De ANPV is lid van: