Nood? Bel: 06-53336074

Sociaal fonds

Financieel klem zitten. Niet iets waar makkelijk over gepraat wordt. Herken je dit? Of ken je iemand in je werkomgeving met financiële problemen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een sociaal fonds. Het doel van sociaal fondsen is collega’s helpen die om één of andere oorzaak in financiële nood zijn geraakt. Ze zijn er ook voor jou.

Van, voor en door collega’s

De bestuursleden van de sociaal fondsen zijn allemaal collega’s. Ze beheren het geld van het fonds en zorgen ervoor dat het op een verantwoorde manier wordt besteed. Het geld waarmee collega’s in financiële nood worden geholpen, komt voor een groot deel voort uit vrijwillige bijdragen van collega’s. Een klein bedrag (37 eurocent) wordt maandelijks op het salaris ingehouden. Met dit geld wordt deze vorm van hulp aan collega’s mogelijk gemaakt.

Vertrouwelijk

De sociaal fondsen zijn stichtingen en werken onafhankelijk van de organisatie. Elke aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De informatie blijft geheim totdat de collega er eventueel zelf voor kiest zijn problemen te delen met bijvoorbeeld zijn leidinggevende. De zorg voor collega’s staat centraal.

Hulp

Collega’s kunnen bij de fondsen om financiële hulp vragen. Als er geen andere mogelijkheden meer zijn om de tekorten op te vangen kunnen de fondsen helpen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of plotseling wegvallen van inkomen van een partner, maar ook in ernstige gevallen waarbij acuut hulp nodig is. Vaak is dit in de vorm van een renteloze lening, soms in de vorm van een schenking.

Naast financiële steun bieden de fondsen ook advies of verwijzing naar andere instanties.

Vaak is het wel of niet verlenen van hulp een kwestie van maatwerk, afhankelijk van de omstandigheden van de collega. Het bestuur maakt de afweging of en hoe er geholpen kan worden. Wel moet sprake zijn van financiële nood, er kan dus niet ‘zomaar’ een lening worden afgesloten.

Organisatie

Elke eenheid, maar ook het PDC en de Politieacademie, heeft een sociaal fonds. Samen vormen ze een landelijk dekkend netwerk. Iedere collega heeft dus toegang tot deze vorm van collegiale hulp. De sociaal fondsen werken samen en voeren regelmatig overleg. Tijdens dit overleg worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt om goede hulp aan collega’s te waarborgen. De Nationale Politie steunt het samenwerkingsverband van sociaal fondsen met faciliteiten. Hierdoor kunnen alle vrijwillige donaties besteed worden aan hulp aan collega’s.

Kijk voor meer informatie op intranet voor het Sociaal fonds van je eigen eenheid.

De ANPV is lid van: