Nood? Bel: 06-53336074

Samenwerking tussen 3 politievakbonden ANPV, ACP en de VMHP

De voorzitters van ANPV, ACP en VMHP hebben 27 maart 2019 de statuten getekend voor de stichting samenwerkende Nederlandse Politievakorganisaties (SSNP). De stichting maakt samenwerken tussen de verschillende politievakorganisaties formeel, toch blijven de drie verschillende verenigingen herkenbaar en leidend.

De drie vakbonden delen met elkaar dat ze het beste willen voor hun leden (politiemensen). Samen streven ze naar een vitaal politievak en een vitale professional die het werk uitvoert. Als doel hebben ze geformuleerd:

In een steeds complexere wereld samen de belangen van politiemensen langs de lijnen van het vak optimaal en herkenbaar behartigen. Op zo’n manier dat er ruimte blijft voor elke individuele organisatie en we samenwerken waar het meerwaarde biedt.

De wereld verandert en samenwerken is de enige manier voor organisaties om invloed te kunnen blijven uitoefenen. Binnen de politie, maar ook binnen het veiligheidsdomein. Er is één Nationale Politie, we zien nationaal en internationaal dat er steeds meer wordt samengewerkt binnen de sector veiligheid. Maar ook dat arbeidsvoorwaarden en rechtspositie steeds complexer worden. Om al die trends het hoofd te bieden en daarmee op te komen voor de belangen van onze achterban, is het belangrijk samen te werken. Belangrijke thema’s zijn hierbij: zorg voor de mens achter het uniform, onderwijs, erkenning en waardering, vergrijzing en vergroening én ICT.

Meer weten of behoefte aan contact? Mail jouw vakbond.

De ANPV is lid van: