Nood? Bel: 06-53336074

Reactie Voorzitter op Mediabericht

Beste collega's,

Het bestuur heeft vandaag, evenals velen, kennis genomen van een media bericht omtrent drie ex-bestuursleden van de ANPV. De ANPV heeft in 2017/18 zelf onregelmatigheden in de financiële huishouding aangetroffen en heeft in 2018 deze zaak zelf aanhangig gemaakt.

Wanneer het bericht vanuit de media op waarheid berust dan kan de conclusie getrokken worden dat het VIK onderzoek is afgerond en dat de Korpschef zich beraadt over de definitieve strafmaat want zoals in de berichtgeving staat vermeld zijn de ex-bestuursleden in kennis gesteld van een voorgenomen besluit. Dit houdt in dat deze procedure op zijn eind loopt. Dan kunnen we op redelijk korte termijn de definitieve straf oplegging verwachten.

Het bestuur van de ANPV heeft met instemming kennis genomen dat, zoals in het media bericht staat vermeld, het OM een strafrechtelijk onderzoek is opgestart. Zoals u wellicht weet heeft het bestuur tegen in totaal 7 ex-(bestuurs)leden aangifte gedaan.

Het bestuur gaat er derhalve dan ook vanuit dat het OM alle zeven aangiftes in behandeling heeft genomen.  Het bestuur zal u over het vervolg van beide trajecten niet eerder informeren dan dat wij vanuit de korpsleiding en/of openbaar ministerie worden geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten,

(Ale)xander Simonis

Voorzitter Politiebond ANPV

De ANPV is lid van: