Nood? Bel: 06-53336074

Reactie voorzitter ANPV op ontslag oud-bestuursleden

Het bestuur van de politiebond ANPV heeft kennisgenomen van het besluit van de korpsleiding om drie medewerkers tevens oud-bestuursleden van de bond te ontslaan wegens ernstig plichtsverzuim.

De strafontslagen zijn even pijnlijk als onvermijdelijk. Vanuit de ANPV is de zaak in 2017/2018 zelf aan het rollen gebracht. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (Vik) van het korps heeft vervolgens in opdracht van de korpsleiding onderzoek gedaan met deze strafontslagen als gevolg.

Dit onderzoek bevestigt nog eens dat de drie oud-bestuursleden veel schade hebben aangericht. Aan het korps, aan onze leden en onze vakbond en aan het vertrouwen dat mensen hebben in de politie. Dat betreuren wij ten zeerste.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels laten weten dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Wij hebben als bestuur zelf aangifte gedaan van onregelmatigheden in de financiële huishouding en een vermoeden van strafbare feiten door in totaal 7 voormalige (bestuurs)leden. Een aantal van hen is niet werkzaam bij de nationale politie.

Als nieuw bestuur hebben we schoon schip gemaakt. Het is helaas onvermijdelijk dat door deze kwestie het vertrouwen in onze bond een stevige kras heeft opgelopen. Wij zullen er als nieuw bestuur alles aan doen om dit te herstellen. Met deze strafontslagen en het strafrechtelijk onderzoek moet er een dikke streep onder deze onverkwikkelijke kwestie komen te staan.

Namens het bestuur,

(Ale)Xander Simonis,

Voorzitter Politiebond ANPV

De ANPV is lid van: