Nood? Bel: 06-53336074

Problemen Politie Academie

Vandaag is de Politie Academie uitvoerig in het nieuws gekomen door problemen die daar door studenten worden ervaren.

Niet alleen studenten maar ook docenten hebben in een brief dd 27 maart 2019, welke gericht is aan de Korpschef, melding gemaakt van onder andere tekorten in het personeelsbestand. Met te weinig docenten moeten teveel studenten opgeleid worden en dat is zo niet mogelijk.

Zo is er een tekort aan fatsoenlijke sportaccomodaties, zijn er te weinig lesruimtes en computers beschikbaar. Lessen moeten soms noodgedwongen op de gang gegeven worden. Al met al een onhoudbare situatie die volgens de ANPV, op een zo kort mogelijke termijn opgelost moet worden.

Ook dient het personeelsbestand afgestemd te zijn op de behoefte die er is aan opleidingen. De stelling dat het personeelsbestand ‘een gelijke ontwikkeling’ heeft gehouden met de stijging van studenten lijkt ons niet houdbaar. Ook op dit vlak dienen er volgens ons concrete en spoedige stappen gezet te worden.

Als ANPV zullen wij in het reguliere overleg met de Korpschef over de aangehaalde problemen overleg hebben. Het is in het belang van de Nationale Politie, de docenten op de Politie Academie maar het allergrootste belang van de studenten dat deze onwenselijke situaties tot het verleden gaan behoren. Onze studenten hebben recht op een veilige studeeromgeving, met goed onderwijs en door bekwame docenten met het juiste materiaal. Dat is een verplichting voor de werkgever die ook nagekomen dient te worden.

Ben jij ook als student tegen dit soort problemen aangelopen en wil je hier nog iets over kwijt ?

Laat dit dan weten via studenten@anpv.nl

De ANPV is lid van: