Nood? Bel: 06-53336074

Premies PZP bekend

10 november 2017, Zorgpolis

De premie van de PZP Zorg-op-maatpolis gaat op 1 januari 2018 met € 3,06 per maand omhoog (3%) en komt uit op € 104,62 ( € 1.255,44 per jaar). Dat is 6 euro onder de kostprijs. CZ groep zet hiervoor € 221 miljoen van haar overreserve* in.

CZ biedt al een aantal jaren een verlieslatende premie aan. De werkelijke zorgkosten zijn hoger. Door geleidelijke inzet van overreserves kan CZ groep de premiestijging gedurende een aantal jaren nog dempen. Als de overreserves op zijn zal de premie flink stijgen. De stijging van de zorgkosten is dan ook zorgelijk, aldus Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ groep.

Aanvullende verzekeringen PZP

De kosten van de zorg blijven stijgen, steeds meer mensen doen een beroep op goede zorg. De Commissie PZP (werkgever en werknemersvertegenwoordigers) heeft daarom moeten besluiten de premie te verhogen van de aanvullende pakketten Basis PZP (van € 6,95 naar € 7,60) en Tandarts PZP (van € 19,30 naar € 19,95). Dit is noodzakelijk om de kwaliteit en continuïteit van de PZP op de lange termijn te blijven waarborgen. Het goede nieuws is dat de premies voor de aanvullende pakketten Plus PZP (€ 15,50) en Jongeren PZP (tot 30 jaar € 16,10) ongewijzigd blijven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de premies en wijzigingen op www.pzp.nl.

Ook hebben de deelnemers inmiddels een brief ontvangen van PZP polis.

De ANPV is lid van: