Nood? Bel: 06-53336074

Politiek Nederland aan zet

Politiebonden: 'Kabinet, heroverweeg in voorjaarsnota beschikbare budget'

De ACP, ANPV, NPB en VMHP roepen het kabinet op om in de voorjaarsnota meer geld beschikbaar te stellen voor de politie. "Met het in de voorjaarsnota beschikbare budget zet het kabinet niet alleen de politie als organisatie in de kou, maar vooral ook alle politiemensen die zich dag en nacht inzetten om de veiligheid in ons land zo goed mogelijk te garanderen" aldus de politiebonden.

Om deze boodschap over te brengen, hebben de politiebonden een brief gestuurd naar Minister-President Rutte. Veiligheid staat in Europs breed onder druk. De financiële situatie van de Nationale Politie is door onder andere bezuinigingen en tegenvallende cijfers binnen het Ministerie van Veiligheid & Justitie al niet rooskleurig. Tegelijkertijd krijgt veiligheid een toenemend internationaal en digitaal karakter. Denk aan de vluchtelingenproblematiek, terreurdreiging en cybercrime. Die ontwikkelingen vragen om forse investeringen, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door PWC. De politiebonden zijn er van overtuigd dat de financiële toezeggingen van het kabinet in de voorjaarsnota veel te beperkt zijn. En grote gevolgen hebben voor de politiesector in het algemeen en de veiligheid van de burger in het bijzonder.

De toezegging van het kabinet dat in 2017 verdere stappen worden gezet om de financiële situatie van de politie en de veiligheidsketen te verbeteren, stelt de politiebonden niet gerust. Zij roepen het kabinet dan ook op om de voorjaarsnota te heroverwegen. Uiteraard zijn de politiebonden bereid om met het kabinet in gesprek te gaan om te bepalen hoe de extra middelen moeten worden ingezet en hoe ook de politieorganisatie zelf kan blijven bijdragen aan de veiligheid van de Nederlandse burgers. Ondertussen wordt met andere partijen binnen de veiligheidsketen gebouwd aan een coalitie voor veiligheid. Met als doel samen de aandacht te vragen voor de steeds slechter wordende financiële positie van de veiligheidsketen en de gevolgen daarvan.

De ANPV is lid van: