Nood? Bel: 06-53336074

Politiecultuur in beweging

Het resultaat van het onderzoek naar de organisatiecultuur van de Nationale Politie is openbaar beschikbaar geworden.
 
Het onderzoek is in 2015 uitgevoerd met als doel de politiecultuur te kenschetsen en om ontwikkelsuggesties te formuleren waarmee de cultuur kan worden ontwikkeld. Tijdens het onderzoek zijn met medewerkers dwars door de organisatie verhalen en anekdotes verzameld die samen een beeld geven van de cultuur. Dit beeld is vergeleken met de gewenste cultuur, zoals die onder meer in het realisatieplan Nationale Politie staat verwoord. Daarna zijn verklaringen benoemd voor verschillen tussen deze twee kanten van de cultuur. Tenslotte is met een groep medewerkers gewerkt aan mogelijkheden om de cultuur in beweging te krijgen.
 
Download
Van het wetenschappelijk rapport is een medewerkersversie gemaakt. In deze uitgave zijn de resultaten van het onderzoek kort en bondig toegankelijk gemaakt. Het rapport en de medewerkersversie zijn te downloaden van www.ideoloog.nl en van www.wodc.nl.

De ANPV is lid van: