Nood? Bel: 06-53336074

Politiebonden verrast door FNV/CNV mededeling

Recentelijk hebben de vakcentrales FNV/CNV via de pers kenbaar gemaakt dat zij in het kader van de pensioendiscussie een nieuwe landelijke actie gaan houden. Deze actiedag zou zijn op 29 mei aanstaande. Bij deze aankondiging is vooraf géén overleg geweest met de besturen van de politiebonden. Niet dat dit nu persé noodzakelijk is, maar het kan niet gaan betekenen dat de politiebonden op deze actiedag leidend zullen en kunnen zijn. Wij zullen hierin vooralsnog een afwachtende houding in aannemen. Mocht het proces dusdanig zijn dat wij hierin andere stappen gaan maken dan zal dat zo spoedig mogelijk met de leden gedeeld gaan worden.

Wij betreuren de gekozen actiedatum, 29 mei 2019, zijnde de woensdag vóór Hemelvaart waarbij een groot gedeelte van Nederland al met vakantie is of op het punt staat om met vakantie te gaan. Voor een brede opkomst is dit dan ook in onze optiek een uitermate ongelukkig gekozen datum. 

Als politiebonden zullen wij op korte termijn met elkaar in overleg gaan om te bezien hoe wij nu verder in dit proces zullen acteren. Vanzelfsprekend houden wij jullie op de hoogte.

De ANPV is lid van: