Nood? Bel: 06-53336074

Politiebonden en werkgever praten door over ‘vroegpensioen’

Eind vorige week heeft een tweede oriënterend gesprek plaatsgevonden over de mogelijkheden voor een regeling over vervroegd uittreden specifiek voor de politiesector, op basis van afspraken uit het pensioenakkoord. Begin november staat een derde gesprek met de werkgever gepland. De verwachting is dat de verkennende gesprekken daarna overgaan in onderhandelingen.

Daar waar mensen uit dienst gaan/stoppen met werken, heeft de politie veel nieuwe mensen nodig. Dus ook het capaciteitsvraagstuk zal, zoals eerder gezegd, opnieuw aan de orde komen. De ontwikkelingen van de afgelopen weken, waaronder de opkomende ondermijnende criminaliteit, hebben de urgentie daarvoor eens te meer aangetoond. Ook de korpschef en minister realiseren zich dat.

Goede afspraken

Voortbordurend op de vorige CAO-onderhandelingen -over eerder stoppen met werken- en in het verlengde daarvan de capaciteitsproblemen zullen de bonden daar opnieuw voorstellen voor doen.

De bonden zien in ieder geval voldoende ruimte om tot goede afspraken te komen. Gelet op de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en de rol van de politie daarin, moet de werkgever haar verantwoordelijkheid nemen.

De ANPV is lid van: