Nood? Bel: 06-53336074

Politiebonden en LOPV breken overleg met Minister af!

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) en de politievakbonden VMHP, ACP, NPB en ANPV hebben gisteren de besprekingen met de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie over vrijwilligersonderwerpen opgeschort.
 
Directe aanleiding daarvoor is het uitblijven van afspraken over aansturing, begeleiding en personeelszorg voor vrijwilligers. Daardoor blijft onduidelijk welke plek vrijwilligers innemen in de politieorganisatie.
 
De politiebonden en LOPV zijn van mening dat er sprake moet zijn van uniformiteit en helderheid over de plek van de politievrijwilligers. Regionale verschillen zijn niet meer uit te leggen. De Nationale Politie neemt haar verantwoordelijkheid bij dit onderwerp niet en laat zo de politievrijwilliger in de kou staan. 
 
De overleggen over nieuw vrijwilligersbeleid lopen inmiddels ver achter op schema. In deze periode hadden de laatste definitieve besluiten genomen moeten worden. De reden voor deze vertraging is interne verdeeldheid binnen de politie. Het lukt de politieleiding keer op keer niet om de gelederen te sluiten en met één standpunt naar buiten te treden. De politiebonden en de LOPV hebben aangegeven over vrijwilligersonderwerpen pas weer te willen spreken met een politie die niet langer intern verdeeld is en met concrete voorstellen komt.
 
De LOPV en de vakbonden vinden dat de aansturing en begeleiding van vrijwilligers zoveel mogelijk binnen de lokale teams (decentrale aansturing en inbedding) zou moeten gebeuren, met een centraal Team Vrijwilligerscoördinatie dat kan adviseren en problemen kan oplossen. (beheerstaken)
 
Onderzoeken geven aan dat dit ook is hoe de politievrijwilliger het graag ziet. Politievrijwilligers zijn opgeleid, bekwaam en voldoen aan dezelfde jaarlijkse trainingseisen als hun beroepscollega’s. Door deze aanhoudende onduidelijkheid stokt echter het ontwikkelingsperspectief (o.a. opleidingen) van de politievrijwilligers, groeit de demotivatie verder en lijkt het uitgangspunt dat politievrijwilligers gelijkwaardig zijn aan hun beroepscollega’s verder weg dan ooit.
 
De politiebonden zullen in het eerstkomende overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie wat gepland staat op 1 december (CGOP) over dit onderwerp vragen gaan stellen om te horen welk standpunt er nu ingenomen gaat worden.

De ANPV is lid van: