Nood? Bel: 06-53336074

Politiebond ANPV organiseert: pensioen bijeenkomst!

Op veler verzoek organiseert de politiebond ANPV, afdeling Limburg, een informatiedag omtrent het pensioen. Het ABP-specifieke gedeelte wordt verzorgd door mensen van ABP.

Maar: ook actuele zaken, zoals het ouderenbeleid  in relatie tot de nieuwe ‘verlofspaarregeling’ komen aan bod, bij monde van Hans Schoones, onze (plv) landelijk voorzitter.
Aan de inwendige mens is eveneens gedacht: omstreeks 12.00 uur zal een kleine lunch geserveerd worden.

Datum: 14 december 2016 (uiterlijk 8 december 2016 aanmelden: ANPV.Limburg@gmail.com)

Locatie: buitenverblijf ‘Mispadenhof’ van de familie Rulkens, Hofstraat 25 te 6051 JD Maasbracht.

Alle ANPV leden zijn welkom om deze bijeenkomst in diensttijd bij te wonen. (Natuurlijk overleg je fatsoenshalve met je chef en gebruik je code ‘faci’ in BVCM om de uren te verantwoorden.) De agenda kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Laat je informeren en stel je vragen aan de sprekers !!

Na afloop van de pensioenvoorlichting is een korte jaarvergadering voor de afdeling Limburg gepland. (Agenda daarvan wordt ter plaatse uitgereikt / bekend gemaakt.)

 

Downloads

De ANPV is lid van: