Nood? Bel: 06-53336074

Pilot stroomstootwapen van start.

De Minister van Veiligheid en Justitie dhr. Blok heeft de Nationale Politie per 1 februari 2017 voor een periode van 2 jaar dus tot en met 1 februari 2019 toestemming gegeven voor een pilot van het gebruik van een stroomstootwapen. Dit stroomstootwapen, in het spraakgebruik de TASER, is al bij een aantal specialistische diensten binnen de Nationale Politie in gebruik. Deze pilot richt zich met name op het gebruik door collega’s werkzaam in de basispolitiezorg.

In de eenheden Oost-Nederland, Midden-Nederland en Rotterdam zal gestart worden met deze pilot. De ANPV heeft in het verleden altijd gepleit voor invoering van dit stroomstootwapen om de leemte die er is tussen de wapenstok/pepperspray en het pistool op te vullen. Bij gebruik van dit stroomstootwapen is de betreffende persoon enkele seconden niet meer handelingsbekwaam en kan in die periode desgewenst geboeid worden. Naar het oordeel van de ANPV is de kans op letsel minimaal terwijl het effect maximaal is.

In meerdere landen in de wereld zoals Amerika, Canada en Engeland wordt dit stroomstootwapen al gebruikt. De ervaringen daar zijn goed.

De ANPV is lid van: