Nood? Bel: 06-53336074

Petitie voor een lagere AOW leeftijd

Het Platform Bezorgde Dienders is van mening dat een politieagent dezelfde regeling verdient als de Brandweer, het Ambulance personeel en de medewerkers van Defensie.

Namelijk dat zij eerder mogen stoppen met werken in verband met de verzwarende werkomstandigheden met de daarbij behorende regeling totdat men de dan geldende AOW leeftijd heeft bereikt. Een agent moet nu doorwerken totdat hij 67 jaar en 3 maanden oud is en de pensioenleeftijd zal de komende jaren alleen nog maar stijgen. 

Het Platform Bezorgde Dienders is daarom een petitie begonnen.

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

De ANPV ondersteunt deze petitie van harte en roept de leden dan ook op om deze petitie mee te ondertekenen en te laten horen en zien.

Teken de petitie:

  • Om onze werkgever zich aan de gemaakte afspraken te laten houden, de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) te herstellen en dat de uitvoerende politiemensen tot de leeftijd van 62 jaar hun beroep uitoefenen met een daarbij behorende passende financiële regeling tot het moment dat de AOW-leeftijd is bereikt;
  • En dat er drastisch wordt geïnvesteerd op de instroom van nieuwe collega’s om de uitstroom in de nabije toekomst te kunnen compenseren
De ondertekende petities zullen begin januari 2017 aan de tweede kamer worden aangeboden.
·      
Steun de strijd voor een beter AOW beleid. 
 

Want met zijn allen kunnen veel meer bereiken!

 

 

De ANPV is lid van: