Nood? Bel: 06-53336074

Persoonlijke Belangenbehartiging (Juridische Zaken en Zorg)

De afdeling Persoonlijke Belangenbehartiging van de ANPV biedt haar leden bij een hulpvraag ondersteuning, bijstand en/of advies. Aan niet-leden wordt waar mogelijk advies gegeven en indien nodig, verwezen voor juridische bijstand. Hulpvragen kunnen telefonisch of via de mail gesteld worden.

De afdeling Persoonlijke Belangenbehartiging (PB) is opgedeeld in de afdelingen 'Juridisch zaken' en 'Zorg'.

Hieronder in het kort welke zaken onder welke afdeling valt: 

Zorg: Juridische Zaken:
Burn-out Barp en Bbp-gerelateerde zaken
PTSS-gerelateerde zaken Sociaal Zekerheidsrecht
Dienstongevallen Ambtenarenrecht
Schuldhulp Arbeidsrecht
Schrijnende zaken (w.o. terminaal zieken) Dienstongevallen
Sociaal maatschappelijke en financiële problematiek  

Wij streven ernaar om de zaken zoveel mogelijk vooraan het proces/traject te beslechten, door zo snel mogelijk in contact te komen met de leidinggevende. Daar waar we door middel van mediation/gesprekken kunnen komen tot een oplossing, zal dit de voorkeur hebben. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan wordt het traject formeel ingestoken.

Op de website staat onder het tabblad 'Belangenbehartiging' meer informatie vermeld.

Waneer je naar aanleiding hiervan vragen hebt of je wilt een zaak voorleggen voor advies of bijstand over juridische en-/of zorgaspecten, dan kan dit op de volgende manieren:

Zorg                       :                    06-24759921                     zorg@anpv.nl

Juridische zaken   :                     070-3155128                     jz@anpv.nl

In noodgevallen (echt spoed):    06-53336074                    24/7 bereikbaar