Nood? Bel: 06-53336074

Overleg politiebonden over principeakkoord pensioenen

Eerder vandaag zijn de resultaten van de pensioenonderhandelingen gepresenteerd. De ANPV en de andere drie politiebonden gaan vrijdag om de tafel zitten om te kijken wat de gevolgen zijn voor de politiesector.

Na de mislukte onderhandelingen van vorig jaar volgde een traject van acties, waarbij de vier gezamenlijke politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP alsmede  bonden van verschillende andere (veiligheids)sectoren de druk bij het kabinet voor een fatsoenlijk pensioen opvoerden. Het werd duidelijk dat duizenden werknemers het niet eens waren met de oplopende AOW-leeftijd en dat er een regeling moest komen, om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. De acties en de maatschappelijk druk die daaruit voortvloeide plus het vooruitzicht op pensioenen die worden gekort, hebben ervoor gezorgd dat het kabinet de onderhandelingen wilde hervatten.

Principeakkoord

De afgelopen weken hebben het kabinet, de werkgevers en vakcentrales FNV, CNV en VCP verkennende gesprekken gevoerd. Op basis daarvan heeft het kabinet deze vakcentrales uitgenodigd om de onderhandelingen formeel voort te zetten die meerdere malen tot diep in de nacht zijn doorgegaan. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er een principeakkoord is bereikt.

Overleg politiebonden

Komende vrijdag 7 juni zal er overleg plaatsvinden tussen de vier politievakbonden. Gedurende dit hele traject is immers voortdurend goed samengewerkt. In dit overleg zal ook een standpuntbepaling plaatsvinden over dit principeakkoord.  Zodra hierover duidelijkheid is en de gevolgen van het principeakkoord voor de politiesector inzichtelijk zijn gemaakt, zal dat worden gedeeld met de achterban.

PDF-pictogram190605_kamerbrief-principeakkoord-vernieuwing-pensioenstelsel_1.pdf

PDF-pictogram190605_naar-een-nieuw-pensioenstelsel_advies_ser.pdf

De ANPV is lid van: