Nood? Bel: 06-53336074

Ouderschapsverlof

Volgens artikel 41 Barp bestaat er recht op 75% doorbetaling van de bezoldiging als je ouderschapsverlof geniet.

De term bezoldiging bestaat uit twee elementen. Enerzijds het salaris en anderzijds de toeslagen. Het ouderschapsverlof wordt dus ook berekend over de toeslagen. Het is gebleken, dat de Nationale Politie bij het toekennen van het ouderschapsverlof ten onrechte geen rekening houdt met de toeslagen. Er wordt dus te weinig vergoeding uitgekeerd.

Normaal gesproken zou dit voor de ANPV aanleiding zijn om onmiddellijk in de pen te klimmen door het indienen van een bezwaarschrift namens haar leden. De ANPV heeft kennis genomen van het feit dat andere vakbonden dit namens haar leden doen. De ANPV kiest er echter voor om haar leden voor te houden dat de kans van slagen van een dergelijk bezwaarschrift zeer klein, zo niet redelijk kansloos is. Bezwaar kan namelijk alleen binnen zes weken worden ingediend tegen het salarisstrookje waarop voor het eerst de ouderschapsvergoeding staat vermeld. Bezwaar maken tegen elk willekeurig salarisstrookje heeft geen zin.

De ANPV vindt uiteraard dat er wel iets gedaan moet worden tegen de onjuiste berekening van de Nationale politie. De ANPV kiest er in tegenstelling tot andere vakbonden daarom voor om het bovenstaande bespreekbaar te maken met de Nationale politie in plaats van een bezwaarschrift in te dienen.

Heb je ouderschapsverlof en heb je naar aanleiding van het bovenstaande de indruk dat ook bij jou te weinig ouderschapsverlofvergoeding is toegekend stuur dan een email naar jz@anpv.nl waarin je je naam en je lidmaatscchapsnummer vermeld. Jouw individuele situatie zal dan worden besproken met de Nationale politie.

De ANPV is lid van: