Nood? Bel: 06-53336074

Oproep aan korpschef: waarop wordt bezuinigd?

Na het kabinet heeft nu ook korpschef Erik Akerboom een brief van de gezamenlijke politiebonden ontvangen. In deze brief wordt hem gevraagd de bonden tijdig in kennis te stellen over de plannen voor de bezuinigingen zodat zij zich daarop kunnen beraden. 

Ook dringen zij er bij de korpschef op aan om de Minister van Veiligheid en Justitie, politiek, bestuur en burgers te informeren over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen voor de veiligheid in Nederland.

De gezamenlijke politiebonden hebben eerder al aangegeven niet mee te zullen werken aan bezuinigingen die ten koste gaan van de medewerkers, hun professionaliteit of van de werkgelegenheid. Desondanks willen de bonden met de korpschef in gesprek blijven over alle zaken die de medewerkers, kwaliteit en continuïteit van de Nationale Politie raken.

 In de komende weken zullen de politievakbonden hun leden nader informeren over de ontstane situatie. 

Download de brief

De ANPV is lid van: