Nood? Bel: 06-53336074

Op weg naar een ‘federatie voor veiligheid’

De wereld verandert snel. De afgelopen jaren blijkt dat veiligheid niet meer zo vanzelfsprekend is. Het zijn professionals in die veiligheidskolom die als geen ander weten wat de Nederlandse samenleving nodig heeft om opgewassen te zijn tegen de uitdagingen van deze tijd. Onderstaande partijen hebben daarom de intentie naar elkaar toe uitgesproken om structureel samen te werken op het terrein van veiligheid.

Om zo te werken aan een sterke veiligheidssector met als uiteindelijke doel bijdragen aan een veilige samenleving. Het gaat om de volgende partijen: Politievakbond ACP, Politiebond ANPV, BOA ACP, GOV | MHB, Justitievakbond Juvox, Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO), Landelijke organisatie van politievrijwilligers (LOPV), Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF), Nederlandse officieren vereniging (NOF) en Vakvereniging Brandweervrijwilligers (VBV).

Deze intentieverklaring is een eerste stap. De komende periode moet de samenwerking samen met leden vorm krijgen. Uitgangspunt is het behoud van identiteit, maar wel samenwerken aan een veiliger Nederland. Ondertussen worden er gesprekken gevoerd met andere partijen die onder dezelfde voorwaarden willen samenwerken.

Leden

Voorzitter

Politievakbond ACP

G. van de Kamp

Politiebond ANPV

G. Priem

BOA ACP

G. Gerrits

GOV | MHB

R. Gerrits / M. de Natis

Justitievakbond Juvox

M.N.J. Smit

Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO)

M. de Natris

Landelijke organisatie van Politievrijwilligers (LOPV)

M. Sijbom

Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF)

A. Van der Smissen

Nederlandse Officieren vereniging (NOF)

J. Vermeulen

Vakvereniging Brandweervrijwilligers (VBV)

M. Dokter

Politieplatform VMHP

S. Eichhorn

 

De ANPV is lid van: