Nood? Bel: 06-53336074

Onderzoek Rijksrecherche afgerond

Kaderleden van de politievakbond ANPV hebben bij de Rijksrecherche melding gedaan van mogelijke financiële onvolkomenheden en een vermoeden van strafbare feiten door (voormalige) ANPV-(bestuurs)leden. Dat vertelde waarnemend ANPV-voorzitter Schoones vandaag tijdens de algemene ledenvergadering van de bond.

De rijksrecherche heeft naar aanleiding van de melding onderzoek gedaan en haar bevindingen ter beoordeling overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Het bestuur van de ANPV betreurt het zeer dat de organisatie op deze manier in het nieuws komt. Omdat de bond niet vooruit wil lopen op de uitkomsten van het strafrechtelijke traject en de privacy van leden respecteert, doet zij verder geen mededelingen over de zaak.

De ANPV is lid van: