Nood? Bel: 06-53336074

Omdat de burger dat van ons verwacht

Dat is de titel van een VNG rapport wat gisteren 15 maart het levenslicht heeft gezien. In dit rapport schetst de overkoepelende organisatie van Nederlandse gemeenten hoe zij zien dat in de toekomst (2020) de positie van de gemeentelijke toezichthouders zou moeten zijn.

In het 22 pagina's tellende rapport worden de negen randvoorwaarden aangegeven waaraan voldaan zal moeten worden om te komen tot de 'moderne BOA anno 2020'

Enkele van deze randvoorwaarden zijn:

  • beperkte toegang in elkaars systemen (politie/BOA)

  • mogelijke uitbreiding van geweldsmiddelen (pepperspray en wapenstok)

  • takenpakket uitbreiden met oa lichte verkeersovertredingen (rood licht, snelheid etc)

  • mogelijk grotere uitbreiding van taken op termijn

  • operationele regie vanuit de politie moet verdwijnen, wordt horizontale samenwerking

  • gezamenlijke briefings en gebruik van C2000

  • één uniform voor BOA's wat overal identiek is

De ANPV kan het waarderen dat er vanuit toekomstperspectief een visie is ontwikkeld over de inmiddels ruim 3000 gemeentelijke BOA's. Echter de ANPV is van mening dat met de geschetste ontwikkelingen er een nieuwe 'gemeentepolitie light' ontstaat. Bij het opheffen van de voormalige gemeentepolitiekorpsen en de rijkspolitie was juist de doelstelling om één Nederlandse politie te vormen. Wij zijn geen voorstander van deze ontwikkeling zoals geschetst in dit rapport. Het zou zeker een optie zijn om te onderzoeken of de formatieve sterkte van de Nationale Politie niet gewoonweg met 3000 uitgebreid kan worden. Breng de BOA's onder bij de Nationale Politie, laat ze dezelfde of nieuwe taken uitvoeren en zorg dat de veiligheidszorg onder één dak komt, namelijk de Nationale Politie.

BOA's en Nationale Politie zijn niet elkaars tegenstanders doch natuurlijke partners die samen werken aan één doel, namelijk een veilige samenleving. Hoe kun je dat beter doen dan onder één paraplu ?

 

 

 

De ANPV is lid van: